Zysk netto Famuru spadł r: r do 14,56 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Famur odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,05 mln zł wobec 31,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,73 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 285,45 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 51,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 49,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 535,99 mln zł w porównaniu z 499,13 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż krajowa […] po pierwszych sześciu miesiącach br. osiągnęła poziom 342,4 mln zł (64% przychodów ze sprzedaży ogółem), odnotowując tym samym wzrost o 14,8% w stosunku do I półrocza 2016 roku. Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupy Famur ma segment Underground, w którego skład wchodzą rozwiązania dla górnictwa podziemnego. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku segment ten wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 405 mln zł, stanowiąc tym samym 75,6% przychodów ze sprzedaży ogółem (wobec 74,4% udziału w analogicznym okresie roku ubiegłego)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody z działalności segmentu Surface, który obejmuje górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz urządzenia przeładunkowe, osiągnęły wartość 131 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 15,1 mln zł.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów, które uzyskaliśmy w pierwszym półroczu 2017 roku oraz wygenerowany przez Grupę Famur zysk, potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia oparta o racjonalną politykę finansową, dywersyfikację źródeł przychodów, zwiększanie zaangażowania zagranicznego i projekt konsolidacji krajowej branży okołogórniczej to właściwy kierunek rozwoju. W procesie integracji potencjałów Famuru i Kopeksu widzimy szansę na przyspieszenie realizacji programu ekspansji Go Global i w konsekwencji na osiągnięcie w najbliższych pięciu latach poziomu 50% przychodów pochodzących z eksportu" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 44,93 mln zł wobec 35 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)