Zysk z dz. kontyn. Kopeksu to 37,03 mln zł w II kw. wobec straty rok wcześniejs. 6 i 29

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Kopex odnotował 37,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 525,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 33,8 mln zł wobec 552,51 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 46,48 mln zł wobec 434,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 196,81 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 226,32 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 44,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 536,01 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 445,84 mln zł w porównaniu z 427,09 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej za I półrocze 2017 roku wyniosły 445 843 tys. zł. Wyniki te są korzystniejsze od wyników jakie grupa wypracowała w analogicznym okresie 2016 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 18 753 tys. zł., tj. 4,4%. Na wzrost przychodów w I półroczu 2017 roku wpływ miała przede wszystkim stopniowa poprawa sytuacji w branży górniczej. Jednocześnie nastąpiło znaczące obniżenie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 10,7%), co było wynikiem realizowanych w grupie kapitałowej procesów restrukturyzacyjnych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto ogółem w I poł. 2017 r. wyniósł 41,69 mln zł wobec 365,17 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)