Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Mennica Polska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości spółki w 100% zależnej od Mennicy Polskiej, Mennica-Metale Szlachetne (MMS), poinformowała Mennica. "W toku postępowania sanacyjnego nie zostało wydane postanowienie mające skutek w postaci zakończenia lub umorzenia tego postępowania. Powyższe oznacza, że tak długo jak trwa postępowanie sanacyjne brak jest możliwości ogłoszenia upadłości, a postępowanie w tym przedmiocie podlega umorzeniu. W ocenie sądu brak było jakichkolwiek podstaw do wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do bliżej nieokreślonego czasu zakończenia lub umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie. Sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie sanacyjne wobec MMS 10 stycznia 2017 r., przypomniano także.


>>> Zobacz też rekomendacje

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 267 mieszkań i 5 lokali usługowych w ramach VII etapu Osiedla Regaty na warszawskiej Białołęce, poinformowała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to III kwartał 2019 roku. Na terenie inwestycji powstanie łącznie 7 3-piętrowych budynków. "W nowym etapie Osiedla Regaty powstanie 267 mieszkań i 5 lokali usługowych. Przestronne i funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanej strukturze i powierzchni - od 33,6 m2 do 83 m2, będą miały balkon lub taras, a lokale na parterze - przydomowe ogródki w cenie mieszkania. Ceny za mkw. kształtują się od 4 600 zł do 5 900 zł" - czytamy w komunikacie.

7Levels

Oferta publiczna 7Levels, producenta specjalizującego się w tworzeniu gier na konsolę Nintedo Switch, z której spółka planuje pozyskać do ok. 1,9 mln zł brutto, rozpoczyna się dzisiaj od publikacji memorandum. >>>>

Dino Polska

Dino Polska zdecydowało o emisji obligacji trzyletnich o wartości do 100 mln zł, podała spółka. >>>>

Baltona

Baltona zawarła umowę z Unity Line Limited dotyczącą wyłącznej koncesji na prowadzenie działalności handlowej na czterech promach, poinformowała spółka. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,8% r/r do 580,5 mln zł we wrześniu 2017 r., podała spółka. >>>>

Ronson

Rada nadzorcza Ronsona zaproponowała akcjonariuszom powołanie Nira Netzera na stanowisko prezesa, podała spółka. Decyzję w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 20 listopada br. >>>>

Kruk

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 2 638 mln zł w III kw., co oznacza wzrost o 34% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 261 mln zł i były wyższe o 27% r/r, podał Kruk. >>>>

Eurosnack

Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack o wartości nominalnej 0,20 zł każda, poinformowała spółka. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,2 mln zł we wrześniu br., poinformowała spółka. Firma podawała wcześniej, że we wrześniu 2016 r. jej skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,7 mln zł. >>>>

Ursus Bus

Spółka Ursus Bus wygrała przetarg na dostawę elektrycznych autobusów niskopodłogowych dla Zielonej Góry. Kontrakt warty 96,5 mln zł brutto obejmuje dostawę 47 fabrycznie nowych autobusów miejskich o długości 12 metrów. Dostawy mają być realizowane w 2018 r. >>>>

Budimex

- Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej za 211,25 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Vistal Gdynia

Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki zależnej Vistal Gdynia - Vistal Eko, poinformowała spółka. >>>>

CD Projekt

CD Projekt skupia się na wzroście organicznym, ale nie wyklucza, że jeśli pojawiłaby się firma albo zespół, który odpowiadałby zasadom i celom pracy CD Projektu, w grę mogłoby wchodzić jego przejęcie, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Adama Kicińskiego. >>>>

Przygotowywana przez CD Projekt gra "Cyberpunk 2077" to jest projekt "ogromny, bardzo ambitny", z którym spółka wiąże ogromne nadzieje, poinformował prezes CD Projektu Adam Kiciński. Podkreślił, że CD Projekt liczy, iż może zrobić w przyszłości "ogromny" krok z "Cyberpunkiem". >>>>

Selvita

Selvita nie przeprowadzi planowanej emisji akcji do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z SEL24, poinformował ISBnews prezes Paweł Przewięźlikowski. >>>>

Marvipol

Marvipol Logistics (d. MVP Logistics), spółka zależna Marvipolu i Panattoni Development Europe, podpisała list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na budowie kompleksu magazynowo-logistycznego posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej w okolicy Warszawy, podał Marvipol. >>>>

Echo Investment

Mikołaj Martynuska i Waldemar Olbryk, dotychczas dyrektorzy w Echo Investment, weszli w skład zarządu spółki, podało Echo. >>>>

Banco Santander

Banco Santander podniósł cel dla wskaźnika ROTE do ponad 11,5% na 2018 r. z 11% poprzednio w ramach rewizji strategii, podała instytucja >>>>

Murapol

Murapol podpisał przedwstępną umowę dotyczącą nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni ok. 1,77 ha przy ul. Skalnej w Mikołowie za łącznie 1,4 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomościach planowana jest budowa ok. 151 mieszkań. "Na zakontraktowanym terenie Murapol zamierza zrealizować swój pierwszy projekt nieruchomościowy w tej lokalizacji, w ramach którego powstanie ok. 151 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 6,5 tys. m2. Ponadto do dyspozycji mieszkańców zostanie postawionych 228 miejsc postojowych. Transakcja opiewa na kwotę 1,4 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Capital Park

Capital Park i Akron Group otworzyły zmodernizowane centrum handlowe ETC Swarzędz, podali inwestorzy obiektu. Przebudowa kosztowała ok. 15 mln euro. "Po trwającej ponad 14 miesięcy modernizacji, ETC Swarzędz został otwarty dla klientów. Inwestorami projektu są Grupa Capital Park oraz austriacka firma Akron Group, a generalnym wykonawcą firma Doraco. Koszty przebudowy obiektu wyniosły blisko 15 mln euro. W pierwszy weekend funkcjonowania centrum po przebudowie obiekt został odwiedzony przez ponad 26 tys. osób" - czytamy w komunikacie. Powierzchnia ETC Swarzędz po modernizacji wynosi 20 tys. m2. Otwarcie zwieńczyło główny etap prac modernizacyjnych, jednak ich część będzie kontynuowana jeszcze przez kolejne miesiące.

Ailleron

Ailleron podpisał umowę z DNB Bank Polska, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wdrożenie nowej platformy bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych, podała spółka. "Nowy system bankowości internetowej docelowo zapewni obsługę pełnego wachlarza produktów i usług świadczonych przez bank dla swoich klientów. Interfejs użytkownika zostanie zaprojektowany w oparciu o najlepsze praktyki projektowania UX/UI, adresując złożoność i specyfikę obsługi klienta firmowego" - czytamy w komunikacie.