Demmer powiedziała dziennikarzom w Berlinie, że Hecker obejmie nowe stanowisko w czwartek.

50-letni prawnik kierował ostatnio utworzonym w 2015 roku w urzędzie kanclerskim sztabem koordynującym politykę wobec uchodźców. Na razie Hecker zachowa także swoją poprzednią funkcję.

Heusgen był doradcą Merkel od 2005 roku. Obecnie otrzymał nominację na ambasadora Niemiec przy ONZ. Jak twierdziły niemieckie media, miał on duży wpływ na kształt niemieckiej polityki zagranicznej. W niemieckim systemie politycznym między urzędem kanclerskim a MSZ dochodzi nierzadko do rywalizacji w sprawach dotyczących polityki zagranicznej.

Hecker urodził się w Kilonii. Studiował prawo i politologię w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Karierę zawodową zaczynał jako adwokat. Od 1999 roku pracował w ministerstwie spraw wewnętrznych. W 2011 roku został sędzią w Federalnym Trybunale Administracyjnym w Lipsku. Jest pierwszym doradcą nie mającym za sobą kariery w MSZ od czasów Horsta Teltschika, który na przełomie lat 80. i 90. doradzał ówczesnemu kanclerzowi Helmutowi Kohlowi.

O nominacji Heckera poinformował jako pierwszy dziennik "Sueddeutsche Zeitung". (PAP)