PlayWay zaangażował się w 2 spółki, produkujące gry na platformę PCWarszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z dwiema osobami fizycznymi i zawiązał spółkę pod nazwą DeGenerals. Ponadto PlayWay przystąpił do Nesalis Games i objął w niej udziały, poinformowała spółka. Zarówno DeGenerals i Nesalis Games będą produkować gry na platformę PC.

"Kapitał zakładowy Degenerals wynosi 320 000 zł i dzieli się na 320 000 szt. akcji o wartości nominalnej po 1 zł każda" - czytamy w pierwszym komunikacie.

Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący sposób: PlayWay - 256 000 akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 256 000 zł; Michał Flodrowski i Robert Pietrzko - po 32 000 akcji za wkłady pieniężne w wysokości po 32 000 zł, podano także.

"Głównym przedmiotem działalności Degenerals będzie ukończenie produkcji gry pn.: 'Tank Mechanic', a następnie produkcja innych gier na platformę PC" - czytamy dalej.

W innym komunikacie PlayWay poinformował, że w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej 29 września 2017 roku pomiędzy spółką a pięcioma osobami fizycznymi (Rafał Czuj, Jacek Janik, Paweł Marecki, Łukasz Marecki oraz Jakub Trzebiński) spółka złożyła oświadczenia: (a) o przystąpieniu do spółki Nesalis Games Sp. z o.o. oraz (b) o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Nesalis Games w zamian za wkład pieniężny w wysokości 249 975 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS PlayWay posiadać będzie 75% udziałów w kapitale zakładowym Nesalis Games.

"Głównym przedmiotem działalności Nesalis Games będzie produkcja gier PC, w tym pierwszej produkcji pod roboczą nazwą 'Security Monitoring'" - czytamy w komunikacie.

PlayWay S.A., który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)