Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Cube.ITG, podała spółka. Ten sam sąd wydał również postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Cube.ITG – Data Techno Park.
"Sąd postanowił:
- wyznaczyć sędziego - komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie Mikołaja Świtalskiego,
- zezwolić spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
- wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu ww. rozporządzenia" - czytamy w komunikacie.
W ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółka złożyła wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in. założyła maksymalizację marż w ramach realizowanych kontraktów, negocjacje zawartych umów handlowych i kredytowych, czytamy także.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Cube.ITG – Data Techno Park sp. z o. o.
"Sąd postanowił:
- wyznaczyć sędziego - komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie Anny Łukaszun,
- zezwolić spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
- wskazać, że podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich stanowi art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego" - czytamy w komunikacie.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego Data Techno Park złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. im. założył ograniczenie kosztów części administracyjnej firmy, intensyfikacje działań komercjalizacji usług Data Center, negocjacje umów handlowych oraz umów dotyczących zobowiązań finansowych, podano dalej.
Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.
(ISBnews)