Osiemnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 1,5% do 8,4% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 5,43% wzrostu r/r we wrześniu (wobec wzrostu o 8,8% r/r w sierpniu br.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z sierpniem br. " - czytamy w komunikacie. 

W okresie styczeń - wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku

Produkcja przemysłowa wzrosła w 29 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) we wrześniu 2017 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,2%) i o 6,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z sierpniem br.

"W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 15,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,3%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,9%, papieru i wyrobów z papieru oraz pozostałego sprzętu transportowego – po 7,4%, urządzeń elektrycznych – o 6,8%, mebli – o 6,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,5% (wobec wzrostu o 17,7% przed rokiem) oraz w produkcji napojów – o 10,7%, podano także.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. wyższa o 15,5% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 15,3%) i o 11,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,9% wyższym niż we wrześniu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z sierpniem br.

"W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,8%, w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 12,8%, a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 9,5%" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Ile pieniędzy w 2016 roku zagraniczni inwestorzy wyprowadzili poza Polskę? [WYKRES]