GUS podał w środę, że sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 7,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 6,9 proc. rdr w sierpniu. Natomiast produkcja przemysłowa wzrosła o 4,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 6 proc. Jednocześnie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5 proc. rdr. po wzroście o 23,5 proc. rdr w sierpniu.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego we wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,1 proc. rok do roku, a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,5 proc. GUS poinformował także, że w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. oddano do użytku 123 tys. 869 mieszkań, czyli o 10,6 proc. więcej wobec 2016 r.

Radwański zwrócił uwagę na spadek tempa wzrostu produkcji przemysłowej, która spowolniła do 4,3 proc. rdr, po wzroście o 8,8 proc. miesiąc wcześniej.

"Nieco mniej wyraźne było spowolnienie widoczne we wskaźniku odsezonowanym, gdzie dynamika spadła z 8,1 proc. rdr do 6,9 proc. Zanotowany spadek dynamiki był jednak głębszy niż mogło wynikać z samego tylko układu kalendarza. Duże spowolnienie, z 23,6 proc. rdr przed miesiącem do 15,5 proc. rdr zanotowała również produkcja budowlano - montażowa. Wśród jej składowych najmniej korzystnie wypadły roboty budowlane specjalistyczne, gdzie dynamika zniżkowała do 9,5 proc. rdr wobec aż 27,3 proc. w sierpniu" - wskazał Radwański.

Jego zdaniem pewnym pocieszeniem stają się w tej sytuacji dane o sprzedaży, która przekroczyła oczekiwania, rosnąc w cenach stałych o 7,5 proc. rdr wobec 6,9 proc. w sierpniu.

"Pocieszenie to jest jednak naszym zdaniem niewielkie, gdyż wskazuje, że głównym motorem wzrostu PKB nadal pozostaje konsumpcja, a odbicie inwestycji, mimo że najprawdopodobniej znaczne w całym III kwartale, może nie być jednak tak silne jak jeszcze niedawno oczekiwano" - dodał.

Ekonomista uważa, że może to nasilać dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej, której niektórzy członkowie mogą kłaść większy nacisk na poziom inflacji i tempo wzrostu PKB, podczas gdy dla innych bardziej istotna będzie struktura wzrostu. Zaznaczył, że wstępne dane o PKB za trzeci kwartał tego roku poznamy pod koniec listopada. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Sonia Sobczyk