Z opublikowanych w środę wyników cyklicznego badania przez GUS koniunktury konsumenckiej wynika, że w październiku 2017 r. "zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca".

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), jak zaznacza GUS, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 0,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,6.

"Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla wskaźników dotyczących obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,2 p. proc.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,4 p. proc.). Obniżyła się także (o 0,9 p. proc.) ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Natomiast wyższe wartości wystąpiły dla składowych odnoszących się do przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,6 i 2,3 p. proc.)" - informuje GUS.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), "syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej", wzrósł o 0,8 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 1,6 - dodaje GUS.

WWUK osiągnął też w październiku wartość o 11,9 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2016 r. - wynika z opublikowanych danych.

"Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 3,7 p. proc.) oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,6 p. proc.) Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłego poziomu bezrobocia (spadki o 2,4 i 1,0 p. proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

Urząd przypomina, że od stycznia 2004 r. prowadzi badanie koniunktury konsumenckiej z częstotliwością miesięczną, wspólnie z NBP.

Najważniejszymi wskaźnikami, zaznacza, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań są bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej oraz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej.

"Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie" - informuje GUS.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Marek Michałowski