Dyrektor biura ds. małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informatycznych Chińskiej Republiki Ludowej wystąpił podczas sesji plenarnej rozpoczętego tego dnia 7. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Ma akcentując, że MŚP są wielką siłą, w której drzemie moc przedsiębiorczości ocenił, że trwający dialog Polski i Chin w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw przyczynił się do bardzo dobrego klimatu i otoczenia dla prowadzenia rozmów w tym kontekście.

"Bardzo cieszymy się, że powstał fundament, na którym możemy budować dalszy rozwój naszych relacji” - zadeklarował.

Odwołał się do jednego z wystąpień prezydenta Xi Jinpinga, który wśród postulowanych kierunków rozwoju świata wymieniał otwartość gospodarki światowej, brak wykluczenia, włączenie wszystkich partnerów. „Małe i średnie przedsiębiorstwa są właśnie siłą, która pozwala zrealizować to włączenie wszystkich – to siła, która pomaga uporać się z wieloma wyzwaniami współczesnego świata” - wskazał.

„Jak mówi prezydent Xi Jinping, najważniejsza jest pokojowa współpraca, wykorzystywanie wzajemnej komplementarności. Budowa nowego Jedwabnego Szlaku, pokojowa współpraca naukowo-techniczna mają przyczynić się do dobrego rozwoju całego świata. Powinny na tym zyskać również małe i średnie przedsiębiorstwa” - dodał.

Ma postulował przy tym wykorzystanie szans płynących z innowacji oraz współpracę w tym zakresie. Zaznaczył, że chińskie firmy współpracują w tym zakresie w sposób komplementarny m.in. z firmami niemieckimi. Zaakcentował również potrzebę pragmatycznego wymiaru współpracy w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw. „Powinniśmy budować platformy współpracy, zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do niej i ułatwiać im ją” - wskazał.

Ważnym etapem wzajemnych uzgodnień w zakresie MSP było podpisanie w kwietniu w 2012 r. w Warszawie (podczas wizyty ówczesnego premiera ChRL Wena Jiabao) polsko-chińskiego memorandum w sprawie promocji wymiany i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw.

Umowa z 2012 r. zakłada współdziałanie w zakresie przepływu informacji, wymiany doświadczeń, prowadzenia szkoleń oraz oferowania wsparcia mającego na celu rozwój dwustronnego obrotu gospodarczego; działania takie mogą obejmować m.in. organizację misji gospodarczych, udział w targach, forach i konferencjach. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Sonia Sobczyk