Gen. Sokołowski dowódcą 16 DZ został na początku maja 2016 r. zajmując miejsce gen. Leszka Surawskiego. W przeszłości był zastępcą dowódcy tej dywizji oraz dowodził 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej. Ma za sobą służbę w Iraku i Afganistanie. W 2013 r. dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego.

Dowództwo 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej znajduje się w Elblągu. Na jego bazie powstaje Wielonarodowe Dowództwo Dywizji Północ-Wschód, któremu będą podlegały batalionowe grup bojowe NATO przysłane w ramach Wysuniętej Wzmocnionej Obecności. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ -Wschód osiągnąć ma pełną gotowość operacyjną w przyszłym roku. (PAP)

autor: Maciej Zubel