UOKiK wystosował zastrzeżenia do przejęcia Multimedia Polska przez UPCWarszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez UPC kontroli nad Multimedia Polska, podał Urząd. UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję w kilkunastu miastach w Polsce. Podkreślił jednocześnie, że zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Ze względu na możliwe zagrożenie dla konkurencji postępowanie zostało skierowane (w styczniu br.) do drugiego etapu. Urząd musiał bowiem zdefiniował rynki, na które koncentracja wywiera wpływ oraz zbadać udziały UPC i Multimediów Polska, przypomniano w komunikacie.

"Analiza UOKiK wykazała, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynkach dostępu do płatnej telewizji i internetu stacjonarnego w kilkunastu miastach w Polsce. Dlatego przedstawiliśmy UPC zastrzeżenia do koncentracji. Przedsiębiorca ma teraz 14 dni na odpowiedź, może ten termin wydłużyć o kolejne dwa tygodnie" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Badanie urzędu pokazało, że przedsiębiorcy rywalizują z dostawcami innych rodzajów płatnej telewizji, m.in. satelitarnej, czy IPTV, nie konkurują natomiast z naziemną telewizją cyfrową. Obie usługi różnią się m.in. ilością kanałów.

"O ich odrębności świadczy również fakt, że po wprowadzeniu darmowej telewizji naziemnej, operatorzy kablowi nie zanotowali masowej straty klientów. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby te dwie usługi rywalizowały ze sobą, ponieważ polscy konsumenci przy wyborze produktu, kierują się głównie ceną" - wskazano w komunikacie.

Natomiast w ujęciu geograficznym - rynkiem właściwym, na którym operatorzy telewizji kablowej prowadzą działalność i konkurują z innymi dostawcami usług płatnej telewizji jest obszar miasta/miejscowości. Wynika to m.in. z ograniczeń związanych z zasięgiem ich sieci, a tym samym rywalizacji o klienta na konkretnym terenie, wyjaśnił Urząd.

"Biorąc pod uwagę siłę uczestników koncentracji na lokalnych rynkach dostępu do płatnej telewizji urząd uznał, że koncentracja może doprowadzić do znacznego wzmocnienia pozycji UPC i ograniczenia konkurencji w 15 miastach w Polsce" - czytamy w materiale.

Podobnie jest w przypadku internetu, podkreślił Urząd. Tu również przedsiębiorcy świadczący usługi stacjonarnego dostępu do internetu konkurują ze sobą na obszarach poszczególnych miejscowości.

"Ponadto, analiza UOKiK wykazała, że trzeba rozróżnić rynki stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci. Wynika to m.in. z prędkość, jakość i stałość łącza oraz preferencji konsumentów, którzy nie chcą zastępować jednej usługi drugą. Jako powód podają m.in. chęć korzystania z internetu poza domem (internet mobilny) lub brak limitów danych (w przypadku stałego łącza)" - wskazano w komunikacie.

Po przejęciu Multimediów Polska, siła UPC mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynkach dostępu do internetu stacjonarnego w 15 miejscowościach, stwierdził UOKiK.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie, podano także w materiale.

UPC Polska złożyło do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Multimedia Polska pod koniec listopada 2016 r. W styczniu 2017 r. UOKiK skierował postępowanie w sprawie przejęcia przez UPC kontroli nad spółką Multimedia Polska do drugiego etapu.

W połowie października 2016 r. akcjonariusze Multimedia Polska zawarli przedwstępną umowę sprzedaży 91 764 808 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki, na rzecz UPC Polska. Grupa Multimedia Polska została wyceniona w transakcji na 3 mld zł (enterprise value). Ostateczna cena będzie uzależniona od poziomu podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych biznesu telekomunikacyjnego (RGU, przychody, EBITDA) na dzień zamknięcia transakcji.

UPC należy do grupy kapitałowej Liberty Global. Liberty Global jest międzynarodowym dostawcą usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do treści telewizyjnych, szerokopasmowego dostępu do internetu, stacjonarnej telefonii oraz usług mobilnych, działającym w ponad 30 krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. UPC prowadzi działalność w Polsce oferując usługi dostępu do telewizji, szerokopasmowego dostępu internetu, usługi telefonii stacjonarnej oraz mobilne usługi telekomunikacyjne, podał Urząd.

MMP jest spółką matką grupy kapitałowej skupiającej się na dostarczaniu szerokiego zakresu usług telekomunikacyjnych w Polsce, w tym telewizji, stacjonarnego i mobilnego dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej. Grupa MMP prowadzi również działalność w obszarze usług ubezpieczeniowych oraz usług związanych z dostawą mediów, tj. dostawy gazu i energii elektrycznej, ale ta część jej działalności jest wyłączona z zakresu transakcji.

(ISBnews)