WDX

WDX osiągnął szacunkowo 32,2 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2017 r., podała spółka. Rok wcześniej wartości te wynosiły odpowiednio 30,4 mln zł, 5,2 mln zł i 2,2 mln zł. W okresie I-III kw. 2017 r. WDX osiągnął 101 mln zł przychodów, 16 mln zł EBITDA i 5,1 mln zł zysku netto, wobec odpowiednio 90,1 mln zł, 14,5 mln zł i 5,2 mln zł rok wcześniej, wskazano w informacji. "Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-wrzesień 2017 roku przez spółkę, jednostkę zależną i współkontrolowaną" – czytamy w komunikacie. 

Bank Pekao, Alior Bank  

- Bank Pekao i Alior Bank zawarły list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów, podał Bank Pekao. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Work Service

Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółki zależnej Exact Systems we współpracy z doradcą Blackwood Capital Group, podała grupa. >>>>  

Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó warunkową umowę przejęcia brakujących 25% udziałów w węgierskiej spółce Prohuman. Obecna umowa zastępuje umowę z 13 grudnia 2016 r. oraz umowę z 5 lipca 2017 r., poinformowała spółka. Wartość transakcji wyniesie do 7 325 mld HUF (ok. 100,6 mln zł) i będzie płatna w 3 transzach. Całkowite rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej do 29 czerwca 2018 roku. >>>> 

Awbud 

Rada nadzorcza Awbudu powołała w skład zarządu Arkadiusza Wiercińskiego, podała spółka. >>>>  

Mennica Polska 

Mennica Metale Szlachetne w restrukturyzacji (MMSZ) – spółka zależna Mennicy Polskiej - otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, nakładającą obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 16,8 mln zł z odsetkami, podała spółka. MMSZ planuje odwołać się od decyzji. >>>> 

Feerum

Feerum otrzymał zezwolenie wydane przez ministra rozwoju i finansów na przedłużenie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) do 31 grudnia 2020 r., poinformowała spółka. >>>> 

UniCredit

UniCredit odnotował 2 820 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 447 mln euro rok wcześniej, podał bank, powołując się na wstępne dane. >>>>

­Murapol

­Murapol uruchomił sprzedaż 278 lokali w inwestycji realizowanej przy ul. Klasztornej we Wrocławiu, poinformowała spółka. Wstępny harmonogram projektu przewiduje przekazanie gotowych mieszkań nabywcom w drugim kwartale 2019 roku. "Wrocław to dla nas trzecie miasto, po rodzimym Bielsku-Białej oraz Krakowie, w którym rozpoczęliśmy realizację projektów nieruchomościowych. Doskonale znamy ten rynek, wiemy, jakie dzielnice cieszą się największym zainteresowaniem wśród nabywców mieszkań oraz na jakiego rodzaju lokale jest największy popyt. To pozwala nam przygotowywać inwestycje w pełni odpowiadające na potrzeby lokalowe wrocławian, o czym świadczy szybkie tempo wyprzedawania oferowanych mieszkań" – powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

Aplisens  

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3 041 520 akcji w odpowiedzi na ofertę zakupu, podała spółka. >>>>  

TIM

Przychody TIM wzrosły o 7% r/r do 57,8 mln zł we wrześniu br., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody z kanału e-commerce wyniosły w ubiegłym miesiącu 43,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11,6% r/r, podano także. >>>>   

Libet

Libet chce zaprezentować na początku przyszłego roku strategię rozwoju do 2022 r., poinformował prezes Thomas Lehmann. Jej filarami będą: ekspansja geograficzna w Polsce, digitalizacja sprzedaży, koncentracja na produktach premium i wykorzystanie okresu wzmożonych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. >>>> 

Libet oczekuje, że sprzedaż w tym roku będzie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a do 2018 r. jest nastawiony "bardzo optymistycznie", poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj. >>>>  

Libet ocenia, że formą zapłaty z planowaną akwizycję zakładu produkcyjnego mogą być akcje. Między innymi dlatego planuje buy-back, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj. Nie wyklucza on także, że obok skupu akcji Libet będzie wypłacać dywidendę. >>>> 

Stalexport

Stalexport Autostrady odnotował wg. wstępnych danych 119,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 110,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKO BP

Moody's Investors Service przyznał rating na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla transzy obligacji PKO Banku Polskiego w wysokości 400 mln CHF, podał bank. >>>>  

- PKO Bank Polski udostępnił klientom przelewy natychmiastowe Express Elixir, podała instytucja. >>>> 

Dekpol 

Zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka. >>>>  

JSW

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,54 mln ton w III kw. 2017 r. wobec 4,1 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,54 mln ton wobec 3,36 mln ton), podała spółka. >>>> 

Marvipol

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 listopada o podziale na dwa niezależne podmioty - deweloperski i motoryzacyjny 20 listopada br., wynika z projektów uchwał na NWZ. >>>> 

PGE

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi dla walut obcych i krajowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja. >>>>