Nieco większy deficyt niż w strefie euro zanotowano w całej Unii Europejskiej. Relacja deficytu do PKB dla 28 państw Wspólnoty wyniosła 1,3 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z 1,1 proc. w poprzednim kwartale.

W drugim kwartale 2017 r. całkowite dochody rządów w strefie euro stanowiły 46 proc. PKB. To spadek w porównaniu do 46,3 proc. w pierwszym kwartale 2017 r. Wydatki rządowe w strefie euro wyniosły 47,2 proc. PKB, czyli nieco mniej w stosunku do poprzedniego kwartału.

W UE28 całkowite dochody rządów w drugim kwartale 2017 r. wyniosły 44,6 proc. PKB, podczas gdy w pierwszym kwartale 2017 r. było to 44,9 proc. Poziom wydatków w relacji do PKB w UE nie zmienił się i wyniósł 46 proc.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, najgorsze wyniki zanotował rząd Rumunii. W II kwartale 2017 r. deficyt budżetowy Rumunii kształtował się na poziomie 4,1 proc. PKB. Kolejna była Wielka Brytania z 3-proc. deficytem i Francja (2,8 proc. PKB. ).

Nadwyżki budżetowe zanotowało 10 państw, z których największe miały rządy Malty (2,3 proc. PKB nadwyżki) i Czech (1,9 proc. PKB nadwyżki).

Jak wynika z danych Eurostatu, Polska sukcesywnie zmniejsza poziom deficytu budżetowego. Na początku ubiegłego roku dziura w budżecie była na poziomie 3,3 proc. W II kwartale 2017 r. było to 1,2 proc. PKB.

Deficyt budżetowy w 2 kw.2017

>>> Czytaj też: Spada zadłużenie Polski w relacji do PKB. Eurostat podał dane za II kw. 2017 r