Jak poinformowała we wtorek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, szacunkowa wartość przygotowywanych prac na linii nr 138, które uzupełnią ciągnącą się od lat unijną modernizacją znacznej części połączenia E30 Katowice – Kraków, to ok. 250 mln zł.

Na początku października br. podpisano umowę na dokończenie prac na ostatnim z odcinków objętych tą modernizacją. Według PKP Polskich Linii Kolejowych odcinek Trzebinia – Krzeszowice i modernizowana trasa Kraków - Katowice powinny być gotowe w 2020 r.

Modernizacja, czyli kompleksowa przebudowa służąca m.in. podniesieniu prędkości do 160 km/h, obejmuje jednak tylko odcinek od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Poprawę jakości pozostałych odcinków od Katowic do Sosnowca Jęzora przewidziano w innych przedsięwzięciach.

Odcinek Mysłowice – Sosnowiec Jęzor został zrewitalizowany w 2014 r. i pociągi kursują tam z prędkością do 100 km/h. Jak poinformował we wtorek Jacek Karniewski z zespołu prasowego PLK, dla przebudowy stacji Mysłowice oraz przyległych szlaków kolejowych trwają obecnie warte 5,9 mln zł netto prace projektowe.

To element projektu inwestycyjnego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice Szopienice Południowe (posterunek Szabelnia) – Mysłowice”.

Jak przekazał Karniewski, przygotowywana przez firmę Systra dokumentacja określi m.in. zmiany na stacji Mysłowice. Odnowione zostaną tamtejsze trzy perony (wymienione zostaną ławki, pasażerowie zyskają czytelne oznakowanie oraz dostęp do informacji, pojawią się ułatwienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się). Przebudowane przejście pod torami będzie łączyło nie tylko perony, lecz także wschodnią i zachodnią część miasta (ul. Oświęcimską z ul. Powstańców).

PLK planują też przebudowę czterech wiaduktów w Mysłowicach - na ulicach: Bytomskiej, Krakowskiej, Portowej i Sułkowskiego. Dzięki temu pociągi będą mogły jeździć po nich szybciej, możliwe stanie się też zwiększenie ich ciężaru. Przebudowa ułatwi też komunikację w mieście - trzy wiadukty zostaną poszerzone i podwyższone; przy trzech wyremontowane zostaną istniejące chodniki (przy Portowej pojawi się nowy chodnik), wytyczone zostaną również ścieżki rowerowe.

Dokumentacja projektowa obejmuje również przebudowę ok. 14 km torów oraz sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i rozjazdów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą między Szopienicami a Mysłowicami z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h.

Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji PLK planują w I kw. 2018 r., a ogłoszenie przetargu na prace budowlane - w III kw. 2018 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zakładane jest na I kwartał 2019 r.

Pozostały odcinek do stacji Katowice (od Szopienic Południowych) przewidziano do przebudowy w tzw. studium wykonalności dla zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” - przygotowanego pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

Chodzi o projekt, który dzięki zwiększeniu przepustowości m.in. między Będzinem a Tychami miał umożliwić tworzenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tzw. kolei metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z CEF PLK poinformowały jednak o odłożeniu realizacji znacznej części tej inwestycji na kolejne lata (powstanie dokumentacja dla całości prac, wykonane zostaną one tylko na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg).(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein