Jednostk. zysk netto Bowim wzrósł do 2,96 mln zł w III kw. wg wstępnych danychWarszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Jednostkowy wynik finansowy netto Bowim wyniósł 2,96 mln zł w III kw. 2017 r., co stanowi wzrost o 2,45 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Narastająco za III kwartały 2017 r. jednostkowy wynik finansowy netto wyniósł 11,45 mln zł, co stanowi spadek o 4,56 mln zł w ujęciu rocznym, podano w komunikacie.

Jednostkowy zysk operacyjny Bowim za III kwartał 2017 roku wyniósł 8,47 mln zł, co stanowi wzrost o 3,21 mln zł r/r. Narastająco za III kwartały 2017 r. jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 26,26 mln zł, co stanowi spadek o 4,85 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano także.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Bowim za III kwartał 2017 roku wyniosły 314,3 mln zł, co stanowi wzrost o 83,78 mln zł r/r. Narastająco za III kwartały 2017 r. jednostkowe przychody netto wyniosły 891,39 mln zł, co stanowi wzrost o 241,62 mln zł w ujęciu rocznym.

"Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz zwiększonych, w wyniku prowadzonych inwestycji, mocy logistyczno-magazynowych. Natomiast zmiany wyników finansowych związane są z trendami zmian cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, spółka nie dysponuje obecnie wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za III kwartał 2017 r., podano także.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, skonsolidowany raport za III kw. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe zostanie opublikowany 29 listopada br.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)