Grupa Lotos chce wyeliminować ryzyko opóźnienia oddania instalacji EFRAWarszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Grupa Lotos prowadzi z głównym wykonawcą projektu EFRA rozmowy o konieczności wdrożenia działań w celu dotrzymania terminu zakończenia całego projektu, podała spółka. Według budującej instalację firmy KT, występują problemy z mobilizacją właściwej liczby pracowników.

"Główny wykonawca, firma KT poinformowała Zarząd Grupy Lotos S.A., o ryzyku niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready For Start Up,tj. pełnej gotowości operacyjnej) tej instalacji, powołując się na problemy z mobilizacją właściwej liczby pracowników. W opinii zarządu spółki efektywność prac prowadzonych na instalacji DCU [instalacji opóźnionego koksowania] wymaga poprawy. Prowadzone są rozmowy z KT o konieczności wdrożenia niezbędnych działań w celu dotrzymania umownego terminu zakończenia realizacji całego projektu" - czytamy w raporcie za III półrocze.

W III kw. 2017 roku finalizowano prace projektowe, zakupy i dostawy urządzeń i materiałów dla głównych instalacji projektu. Kontynuowano prace budowlano-montażowe i rozpoczęto działania rozruchowe poszczególnych obiektów. W lipcu i sierpniu przekazano do prób i testów eksploatacyjnych zmodernizowane chłodnie wentylatorowe układu wody chłodniczej oraz zmodernizowany kompleks aminowo-siarkowy (zbudowany w ramach Programu 10+). Przekazano do użytkowania również zakres modernizacji instalacji HDS (tj. odsiarczania oleju napędowego). We wrześniu kontynuowano prace rozruchowe instalacji produkcji tlenu oraz nowego kompresora rafineryjnego systemu powietrza pomiarowego. Na 30 września 2017 roku całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 84,2%, podano także.

Realizacja kluczowej inwestycji Grupy Lotos, tj. Projektu EFRA (tzn. Efektywna Rafinacja), który jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji pogłębionego przerobu ropy naftowej osiągniętej w ramach inwestycyjnego Programu 10+, została rozpoczęta w dniu 26 czerwca 2015 roku wspólnie ze spółką zależną Lotos Asfalt. Dalsze pogłębienie konwersji ropy naftowej, wsparte efektami synergii z istniejącymi instalacjami rafinerii w Gdańsku, spowoduje zwiększenie realizowanej marży rafineryjnej z każdej przerobionej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl. Instalacje produkcyjne Programu EFRA wygenerują rocznie ok. 900 tysięcy ton wysokomarżowych paliw bez zwiększenia poziomu przerobu naftowej. Zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na I połowę 2018 roku, przypomniano w raporcie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)