LPP

Grupa kapitałowa LPP miała wstępnie 1,8 mld zł przychodów, 103 mln zł zysku operacyjnego i 85 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. W I-III kw. przychody wyniosły ok. 4,88 mld zł, zysk operacyjny 202 mln zł, a zysk netto 141 mln zł. "Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2017 wyniósł 22% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a za 9 miesięcy 2017 roku: 17%. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w III kwartale 2017 wzrosła o 15,2%, a za 9 miesięcy 2017 – wzrost o 8,8%. Marża handlowa w III kwartale 2017 wyniosła 49% i była wyższa o 2 pkt proc. rok do roku, a za 9 miesięcy 2017 roku: 50,7% – wzrost o 2,9 pkt proc. r/r. " - czytamy w komunikacie. Zysk brutto na sprzedaży w III kw. wyniósł 889 mln zł, koszty SG&A 775 mln zł, - podano także "Narastająco za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku: Przychody ze sprzedaży: 4 881 mln zł, Zysk brutto na sprzedaży: 2 474 mln zł, Koszty SG&A: 2 238 mln zł, Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 202 mln zł, Zysk netto: 141 mln zł" – czytamy dalej.

Murapol

Murapol podpisał warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni ok. 0,47 ha położonej przy ul. Wiatracznej w Warszawie za 16,28 mln zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie powstanie budynek ze 144 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 6,9 tys. m2. Umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie podpisana do 29 grudnia 2017 r., po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. niewykonaniu ustawowego prawa pierwokupu przez prezydenta m.st. Warszawy, podano.

>>> Zobacz też rekomendacje

Dekpol

Dekpol zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego, poinformowała spółka. Strony umowy ustaliły, że cena sprzedaży netto wyniesie około 9% kapitałów własnych Dekpolu na koniec 2016 r. Spółka zamierza zrealizować na nieruchomości projekt deweloperski obejmujący wybudowanie ok. 300 lokali. Na mocy umowy "strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki o wielkości 0,6 ha oraz stanowiących odrębną nieruchomość budynków na niej posadowionych, pod warunkiem pozytywnego zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego nieruchomości oraz spełnienia się innych warunków formalnoprawnych" - czytamy w komunikacie.

Wawel

Wawel odnotował 47,77 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 22,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 20,6% r/r do 668,2 mln zł w październiku 2017 r., podała spółka. >>>>

Rafako

Rafako liczy na pozyskanie wpływów netto z emisji akcji K w kwocie ok. 145-165 mln zł, podała spółka w prospekcie. Cenę emisyjną 42,5 mln akcji ustalono na 4 zł. Akcje oferowane są z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - dzień prawa poboru ustalono na 6 listopada br. >>>>

MCI Capital

MCI Capital odnotowało 42,78 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 80,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Marvipol

Segment deweloperski Marvipolu sprzedał 56 mieszkań i lokali usługowych w październiku (wzrost o 1,8% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W okresie 10 miesięcy br. spółka sprzedała 628 mieszkań i lokali usługowych, co oznacza wzrost o 32,2% r/r. >>>>

Marvipol sprzedał 215 samochodów w październiku (czyli o 32% więcej r/r), w tym 168 marki Land Rover i 47 marki Jaguar, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedaż wzrosła o 22% r/r do 2 068 szt. >>>>

Venture Inc.

Akcje spółki Venture Inc. zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 11,11% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5 zł. >>>>

Venture Inc spodziewa się "na dniach" finalizacji pierwszych inwestycji z pozyskanych w niedawnej emisji akcji środków, poinformował prezes Maciej Jarzębowski. >>>>

LiveChat Software

LiveChat Software podtrzymuje zainteresowanie docelowym debiutem na Nasdaq lub NYSE, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Spółka celuje w osiągnięcie poziomu 1 tys. klientów pozyskiwanych miesięcznie. >>>>

MCI Capital

Zarząd MCI Capital przyjął publiczny program emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł, podała spółka. "Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 150 000 000 zł. Obligacje mogą być obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej lub według zmiennej stopy procentowej. Wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji będą zabezpieczone w sposób wskazany w uchwałach zarządu spółki dotyczących emisji poszczególnych serii obligacji, w tym w szczególności zastawami rejestrowymi ustanowionymi dla każdej serii obligacji na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A." - czytamy w komunikacie.

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w październiku br. o 3,6% r/r i wyniosła 18,4 mln zł, podała spółka. >>>>

Bowim

Bowim miał 296,66 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. br., co oznaczało wzrost o 82,85 mln zł r/r oraz 9,42 mln zł zysku operacyjnego (+3,37 mln zł r/r) i 3,51 mln zł zysku netto (+2,39 mln zł r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>