Z ostatnich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 r. już ponad 2,5 mln Polaków przebywało na emigracji. Najwięcej naszych rodaków można spotkać w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Jak wynika z najnowszych danych Work Service, już 80% Polaków doświadczyło emigracji osobiście lub za sprawą relacji znajomych i najbliższej rodziny. 43% badanych wskazywało, że ich przyjaciele wyjeżdżali i już wrócili do kraju. Z kolei 38% respondentów wskazuje, że ich znajomi nadal przebywają na emigracji. Co czwarty badany deklaruje, że członek najbliższej rodziny zdecydował się na emigrację, ale już wrócił, a 22% Polaków pracowało w innym kraju, podano w komunikacie.

"Doświadczenia emigracyjne są bardzo powszechne. Z naszych badań wynika, że jedynie 19% Polaków nie miało w swoim otoczeniu osób wyjeżdżających do pracy za granicą. To pokazuje, że najlepszym źródłem informacji o potencjalnych powrotach naszych rodaków mogą być właśnie osoby, które bazują na własnych doświadczeniach albo kontaktach z osobami bliskimi. Jednak tylko 36,4% z nich jest przekonana, że pomimo rekordowo niskiego bezrobocia i rosnących płac nasi rodacy będą skłonni wrócić do Polski. Z perspektywy rynku pracy, na którym lawinowo rosną niedobory kandydatów, przede wszystkim wśród pracowników średniego szczebla, ten ograniczony optymizm to bardzo niepokojący sygnał. W obecnych warunkach polscy emigranci mogliby stanowić naturalną rezerwę kadrową dla permanentnie zwiększającego się zapotrzebowania na specjalistów" - powiedział prezes Work Service Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

Wraz z rosnącą liczbą polskich emigrantów, na przestrzeni ostatnich lat notowane są spadki transferów finansowych do kraju. Jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, w II kw. 2017 r., z tytułu pracy Polaków za granicą, trafiło do kraju 3,9 mld zł. To wynik o 1,7% niższy niż przed rokiem i o 2,6% mniejszy niż dwa lata temu, podano również.

"Wielu naszych rodaków już zakorzeniło się na emigracji i wolą wiązać swoją przyszłość z nowymi miejscami zamieszkania. Widać to choćby po rosnącej konsumpcji środków zarobionych za granicą i coraz mniejszymi transferami do kraju. Stąd nie powinien dziwić brak przewidywań masowych powrotów Polaków z emigracji wśród naszych rodaków. Ponad 56% badanych nie spodziewa się, aby poprawiająca się sytuacja na rodzimym rynku pracy zachęcała do przeprowadzki do ojczyzny" - dodał dyrektor Zespołu Analiz w Work Service Andrzej Kubisiak.

Najbardziej pewni powrotów Polaków są ci, których członkowie najbliższej rodziny przebywali na emigracji i już wrócili. W tej grupie odsetek odpowiedzi "tak" wynosi aż 46%. Wynik na poziomie 44% występuje wśród Polaków, których bliscy wciąż są poza granicami kraju. 37% emigrantów, którzy już wrócili do kraju, też jest zdania, że sytuacja na rynku pracy skłoni do powrotów, podano także.

Dane prezentowane w ramach raportu "Migracje Zarobkowe Polaków VII" zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez instytut badawczy Kantar Millward Brown. Badanie zostało zrealizowane w okresie 12-16 września 2017 r.

Badanie zrealizowano na próbie N=636 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem. Wyniki poddano procedurze ważenia na podstawie struktury zmiennych rekrutacyjnych wg danych GUS. Dokładność wyników zależy o liczebności analizowanej grupy i odsetka odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=636 to +/- 3,96%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS .

>>> Polecamy: Macedonia traci ludzi przez drenaż mózgów