Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Gekoplast podtrzymał prognozę 100,66 mln zł przychodów i 7,06 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka.
"Spółka podtrzymuje prognozę wyników finansowych na rok 2017. W ocenie zarządu, konsekwentna realizacja strategii rozwoju Gekoplast S.A., oparta na optymalizacji kosztowej, zwiększaniu mocy produkcyjnych oraz zwiększeniu automatyzacji w zakresie przetwórstwa, będzie prowadzić do utrzymania wzrostu wartości sprzedaży przy rosnącej rentowności" - czytamy w raporcie kwartalnym.
Zgodnie z opublikowaną w marcu prognozą, spodziewany zysku operacyjny za 2017 r. to 9,29 mln zł, a EBITDA to 14,47 mln zł, przypomniano także.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,51 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 5,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,33 mln zł w porównaniu z 52,63 mln zł rok wcześniej.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)