Zysk netto Bestu spadł r: r do 15,95 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Best odnotował 15,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik trzeciego kwartału 2017 został dodatkowo obciążony istotnymi kosztami zabezpieczenia spraw narażonych na ryzyko przedawnienia, w związku z projektem zmian do Kodeksu Cywilnego. Koszty te wyniosły 15,7 mln zł i były znacząco wyższe od ponoszonych w poprzednich kwartałach" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 25,96 mln zł wobec 31,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,24 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 50,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 44,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 70,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 154,08 mln zł w porównaniu z 166,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 24,01 mln zł wobec 16,11 mln zł straty rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2017 roku pełna EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę Best wyniosła 120,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13% r/r. W tym okresie inwestycje w nowe portfele wierzytelności wyniosły ponad 200 mln zł, co oznacza wzrost o 44% r/r, podała spółka w komunikacie.

"Konsekwencją wzrostu wartości inwestycji są dynamicznie rosnące spłaty z portfeli zarządzanych przez grupę. W samym trzecim kwartale 2017 osiągnęły one rekordową w historii grupy wielkość 78 mln zł i wzrosły o prawie 8 mln zł (11%) w porównaniu do drugiego kwartału 2017. Łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 spłaty osiągnęły poziom 210 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki finansowe Grupy Best za trzy kwartały są potwierdzeniem tego, że Grupa rozwija się nadal bardzo dynamicznie, a dodatkowo zdobyliśmy nowy przyczółek we Włoszech, gdzie inwestycje idą zgodnie z planem" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Best w I półroczu 2017 rozpoczęła działalność na rynku włoskim, gdzie stworzyła strukturę inwestycyjną. Grupa nabyła już pierwsze portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 150 mln euro oraz została wybrana jako nabywca kolejnego portfela wierzytelności o wartości nominalnej 134 mln euro.

"Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami zakładamy, że nakłady na inwestycje we Włoszech wyniosą w tym roku ok. 20 mln euro, ale chcemy, aby poziom naszych inwestycji na tym rynku systematycznie wzrastał. Rynek włoski jest bowiem kilkukrotnie większy od rynku polskiego w samym tylko segmencie NPL klientów detalicznych, a przy tym znajduje się na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Zakupione portfele o wartości nominalnej 150 mln euro oraz wygrana w przetargu na kolejny portfel o wartości nominalnej 134 mln euro są potwierdzeniem, że zakładane szybkie tempo rozwoju na tym rynku w kolejnych kwartałach jest możliwe do osiągnięcia" - podsumował prezes.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)