Obecnie samorządowcy z Katowic, gdzie w grudniu 2018 r. odbędzie się 24. sesja Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), przebywają w niemieckim Bonn, gdzie obserwują przebieg tegorocznego szczytu COP23.

W środowej informacji miasto przypomniało, że przyszły rok będzie dla niego czasem wielu wydarzeń towarzyszących, poprzedzających COP24. „Dlatego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu warsztatowym celem wypracowania pomysłów na wspólne działania, w tym określenia zakresu, zasięgu i częstotliwości tych wydarzeń” - napisali samorządowcy.

Warsztaty w katowickim magistracie zaplanowano na 28 listopada; chętni do uczestniczenia powinni zgłosić się wcześniej w urzędzie.

Podczas niedawnej konferencji przygotowującej szczyt w Bonn uczestniczące w niej kraje zgodziły się, że za rok w Katowicach przyjęty zostanie pakiet implementacyjny dla porozumienia paryskiego (chodzi o dokumentację i szczegółowe przepisy określające zasady jego wdrażania). Za cel dla COP23 Bonn określono postęp w dyskusji nad pakietem implementacyjnym.

Przed wyjazdem na COP23 prezydent Katowic mówił PAP, że miasto jest obecnie na etapie doprecyzowania uzgodnień poprzedzających właściwe przygotowania do przyszłorocznego COP24. Znaczna ich część będzie wynikała ze specustawy, która da im podłoże prawne. Jak deklarował ostatnio wiceminister środowiska Paweł Sałek, prace nad jej projektem są już na ukończeniu.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w RP sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ministerstwo Środowiska przedstawiło wstępny jej projekt pod koniec czerwca br.

Projekt specustawy pod kątem szczytu klimatycznego określa zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z goszczeniem w Katowicach jego uczestników.

Projekt przewiduje, że minister środowiska oraz prezydent Katowic zawrą porozumienie, które określi współpracę między tymi organami. Wobec potrzeby zaangażowania kilku ministrów i wielu służb projekt zakłada utworzenie zespołu koordynującego organizację konferencji. Określa też m.in. zasady dotyczące realizacji zamówień związanych z organizacją szczytu czy finansowania tego wydarzenia.

W ramach szczytu w Polsce od 3 do 14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Sonia Sobczyk