"Zainwestowaliśmy w WB Electronics, gdyż chcemy wspierać rozwój nowoczesnego przemysłu obronnego w Polsce. (...) Jestem przekonany, że Polska jest w stanie zbudować przemysł obronny na światowym poziomie. (...) Tą inwestycją chcemy wspierać spółkę tym, aby jak najszerzej wychodziła ze swoimi produktami w świat dokonując ekspansji zagranicznej" - powiedział Borys.

"Doceniamy dotychczasową ścieżkę rozwoju spółki, bo to nie tylko są nowe zaawansowane technologie, ale też dobre wyniki finansowe, tworzenie nowych produktów (...) więc pod kątem czysto inwestycyjnym jesteśmy przekonani, że jest to atrakcyjna inwestycja, która przyniesie w przyszłości odpowiednie stopy zwrotu" - dodał.

Prezes PFR przypomniał, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej przez wicepremiera Morawieckiego zawarty jest jeden program, który wiąże się z tą inwestycją, czyli program Żwirko i Wigura, który zakłada budowę bezpiecznej infrastruktury dla lotów pojazdów bezzałogowych.

"Jestem przekonany, że te 128 mln zł, które wpłyną do spółki mogą się również przyczynić do rozwoju technologii (...), aby Polska, jeżeli chodzi o technologię statków bezzałogowych, miała absolutnie najlepsze produkty w skali światowej" - powiedział Borys.

Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB stwierdził, że kierowana przez niego grupa uczestniczy w większości programów modernizacyjnych polskich sił zbrojnych i jest obecna na wielu rynkach zagranicznych.

"Dzisiejsze podpisanie jest z naszego punktu widzenia nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale jest również elementem zaufania do nas tak znaczącej instytucji finansowej w kraju, jaką jest PFR. Fundusz pokazuje, że w taką spółkę jak nasza warto zainwestować, zainwestować nie po to, żeby ją ratować, ale po to, żeby spółka mogła się rozwijać w sposób jeszcze bardziej dynamiczny w najbliższych latach" - powiedział.

Dodał, że spółka przeznaczy pieniądze z dokapitalizowania między innymi na rozwój nowych produktów, w tym również w obszarze cywilnym, rozwój już istniejących produktów, i na poszerzenie ekspansji zagranicznej.

Grupa WB składa się z pięciu podmiotów. Oprócz WB Electronics w jej skład wchodzi także Radmor, Flytronic, MindMade oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex. Grupa WB jest jednym z największych polskich koncernów sektora obronnego. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów dowodzenia i kierowania ogniem, systemów bezzałogowych, automatyki przemysłowej oraz radiołączności i transmisji danych.