W przyszłym roku niemiecka gospodarka ma się rozwijać w tempie 1,9 proc. - poinformował komisaryczny szef resortu finansów.

Wpływy z tegorocznych podatków eksperci finansowi szacują na 734,2 mld euro; mają się one stopniowo zwiększać do 889,6 mld euro w roku 2022.

Podstawą danych przekazanych przez Altmaiera są szacunki grupy roboczej będącej organem doradczym ministerstwa.

Altmaier przejął obowiązki ministra finansów do czasu powołania nowego rządu w związku z objęciem 24 października przez Wolfganga Schaeuble stanowiska przewodniczącego Bundestagu.

Uczestniczące w rozmowach sondażowych o nowym rządzie partie CDU, CSU, FDP i Zieloni różnią się poglądami w sprawie ewentualnego zagospodarowania dodatkowych środków. Liberalna FDP chce obniżyć podatki dla obywateli, bawarska CSU opowiada się za podwyższeniem emerytur dla kobiet, które w związku z długimi okresami bezskładkowymi związanymi z wychowywaniem dzieci otrzymują niskie świadczenia. Zieloni chcą przeznaczyć nadwyżkę na oświatę i ekologię.

>>> Polecamy: Resort finansów pewnie pęka z dumy. Ale na tle UE jesteśmy co najwyżej średniakiem