Impel odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,26 mln zł wobec 16,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 574,41 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 538,2 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w III kwartale 2017 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 410 170 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 33 116 tys. złotych, tj. o 8,8% w stosunku do III kwartału 2016 roku. Najistotniejsze wzrosty, wynikające głównie z waloryzacji cen realizowanych kontraktów, odnotowano w produktach: fizyczna ochrona mienia oraz usługi porządkowo-czystościowe. Produkty te cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem, stąd też koncentracja działań negocjacyjnych i największy przyrost sprzedaży w tych obszarach" - czytamy w raporcie.

Segment Industrial Services uzyskał przychody ze sprzedaży na poziomie 55 930 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 6,2%. Wzrost sprzedaży wynika głównie z rozszerzenia zakresu bieżących kontraktów oraz pozyskania nowych kontraktów w obszarze technicznej obsługi nieruchomości, podano także.

Segment Digital Services & Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 97 617 tys. zł, tj. zbliżonym do III kwartału 2016 roku.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 698, 3 mln zł w porównaniu z 1534,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 23,47 mln zł wobec 14,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)