Zysk netto OT Logistics wyniósł 17,08 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,12 mln zł wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,36 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 174,88 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 12,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 639,58 mln zł w porównaniu z 523,02 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł w tym okresie o 45% r/r do 63,1 mln zł.

"Pozytywny wpływ na przychody w trzech kwartałach tego roku miała zmiana struktury organizacji, będąca następstwem wcześniejszych akwizycji. Skonsolidowane zostały wyniki spółek: Sealand Logistics, STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej oraz C.Hartwig Adria i OT Nieruchomości. Od końca września w wynikach Grupy konsolidowane są również wyniki finansowe Luka Rijeka d.d., operatora portu w chorwackiej Rijece" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W związku z poszerzeniem organizacji o nowe spółki, zmianie uległa również struktura przychodów w podziale na segmenty. Na koniec września w skład grupy kapitałowej OT Logistics wchodziły 33 spółki. Największy udział w strukturze całkowitych przychodów grupy miały usługi spedycji: ponad 55%, przewozy i usługi transportowe odpowiadały za 36% przychodów, a usługi portowe za 8%. Pozostała działalność przyniosła 1% przychodów.

"Z uwagi na rosnącą wartość przychodów z przewozów kolejowych, w działalności grupy kapitałowej OT Logistics odnotowano wzrost wagi segmentu transportowego w przychodach i proporcjonalne zmniejszenie wagi segmentu portowego w porównaniu do poprzedniego okresu" - podkreślono w materiale.

W okresie styczeń-wrzesień Luka Rijeka d.d. zwiększyła przeładunki o 27% do 1,9 mln ton, głównie za sprawą obsługi węgla i rudy. Przychody portu w tym okresie wyniosły ok. 126,6 mln kun chorwackich (HRK, ok. 71 mln zł), a EBITDA - 8,2 mln HRK (ok. 4,6 mln zł).

"Konsolidacja wyników Luka Rijeka jest możliwa dzięki zwiększeniu naszego zaangażowania w akcjonariacie chorwackiego operatora portu. Za sprawą konsolidacji nowych spółek aktywa Grupy Kapitałowej OT Logistics po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł. Port Rijeka ma dla nas strategiczne znaczenie w rozwoju przewozów na kierunku Bałtyk-Adriatyk, będziemy dążyć do zwiększenia przeładunków na Bałkanach, wykorzystując nasze doświadczenia w Polsce i relacje z dotychczasowymi klientami" - powiedział prezes OT Logistics Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie.

7 września br. OT Logistics sfinalizowała zakup dodatkowych prawie 12% udziałów w chorwackim porcie Luka Rijeka, co oznacza, że obecnie OT Logistics posiada 32,56% udziałów. Zawarto również porozumienie z akcjonariuszami Luka Rijeka - funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. – umożliwiające przejęcie kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy mają obecnie w sumie 56,61% udziałów w operatorze portowym. Spółka ogłosiła wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,88 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)