Zysk netto P.A. Nova wzrósł r: r do 9,33 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,64 mln zł wobec 9,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,63 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 47,07 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 24,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 176,14 mln zł w porównaniu z 118,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 11,22 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który po pierwszej połowie 2017 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)