Zysk netto BOŚ wzrósł r: r do 13,58 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 13,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 94,89 mln zł wobec 84,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,73 mln zł wobec 24,99 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 19,5 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 20,83 mld zł na koniec 2016 r.
W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 56,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,91 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 42,17 mln zł wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa BOŚ poprawiła szereg parametrów finansowych: wzrosły m.in. dochody z tytułu odsetek, prowizji, wynik na działalności handlowej. Zredukowane zostały także koszty wynagrodzeń.
"Optymalizacja kosztowa jest jednym z elementów procesu naprawy banku. Naszym celem jest szybki powrót BOŚ na ścieżkę trwałej poprawy rentowności" - powiedział prezes Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.
Wartościowo największe wzrosty Grupa BOŚ wypracowała w obszarze odsetkowym. W porównaniu z trzema kwartałami 2016 r. wynik z tytułu odsetek grupy zwiększył się o 30,4% (czyli o 67,9 mln zł), przekraczając finalnie 291 mln zł.
"W skali całej grupy koszty odsetkowe spadły o 87 mln zł, czyli o 29,1%. Warto podkreślić, że koszty depozytów i rachunków segmentu detalicznego zostały zmniejszone o 32,8 mln zł (spadek o 20,7%). W przypadku depozytów klientów korporacyjnych redukcja kosztów sięgnęła 14,9 mln zł (spadek o 30,4%). Istotne znaczenie w tej pozycji miał także wykupy: euroobligacji w maju 2016 r. obligacji serii M we wrześniu 2016 oraz złotowych obligacji podporządkowanych w lutym 2017 r." - czytamy w komunikacie.
BOŚ optymalizował również bieżące koszty działania. Do końca III kwartału 2017 r. koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ zredukowano o 4,1% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. (m.in. dzięki zmniejszeniu stanu zatrudnienia w banku o 10,6%, a w całej grupie - o 9%), podano także.
"Znacząco poprawiły się również wskaźniki obrazujące działalność grupy. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec III kwartału 2017 r. wynosił 64,8% wobec 74,6% w 2016 r. i 88,3% w 2015 r. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 30 września 2017 r. utrzymywał się powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego - współczynnik wypłacalności sięgnął 15,12% wobec 14,28% na koniec 2016 roku. Natomiast współczynnik Tier 1 kształtował się na poziomie 12,3% wobec 11,37% na dzień 31 grudnia 2016 r." - czytamy dalej.
Saldo kredytów proekologicznych banku na dzień 30 września 2017 r. przekraczało kwotę 4,55 mld zł. W całym portfelu kredytowym BOŚ udział kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój sięgał 34,3% wobec 33,5% na koniec III kwartału 2016 r.
Zgodnie z realizowaną strategią bank zwiększał także zaangażowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
"Szczególny nacisk kładziemy na finansowanie podmiotów realizujących inwestycje z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska. W grę wchodzą zarówno przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, termomodernizacyjne, projekty z sektora nowych technologii czy odnawialnych źródeł energii" - wskazał Białowąs.
"Zależy nam na tym, żeby BOŚ był centralnym oknem kompleksowej obsługi dla wszystkich klientów zainteresowanych przedsięwzięciami proekologicznymi" - dodał prezes.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)