Ile emerytury z ZUS dostaje przeciętny Polak, na jakie świadczenie może liczyć emerytowany rolnik i gdzie w naszym kraju mieszkają najbogatsi i najbiedniejsi seniorzy? Najnowszy raport GUS dostarcza odpowiedzi na te pytania. Oto najważniejsze dane w formie interaktywnych grafik.

Najwyższe świadczenia emerytalne wypłacane z ZUS w 2016 r. mieli seniorzy w województwie śląskim. Na Górnym Śląsku na ten cel państwowy ubezpieczyciel przeznaczył łącznie 23,635 mld zł, co dało przeciętną miesięczną emeryturę w tym regionie na poziomie 2589,60 zł brutto.

W Mazowieckim z ZUS-u do emerytów trafiło łącznie 18,772 mld zł. Kwota ta zapewniła świadczenie na przeciętnym poziomie 2213,64 zł brutto. Tyko w tych dwóch województwach przeciętna emerytura wypłacana z ZUS była wyższa od średniej dla całego kraju. We wszystkich pozostałych regionach było biedniej, a najniższe świadczenia otrzymywali seniorzy w województwie podkarpackim (1876,36 zł brutto).

W 2016 r. także emerytury z KRUS najwyższe były na Śląsku. Przeciętne świadczenie w Polsce wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to 1210,30 zł brutto, podczas gdy rolnicy z woj. śląskiego dostawali średnio 1466,59 zł.

Z analizy GUS rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 r. wynika, że średnia arytmetyczna wysokości emerytur w Polsce wyniosła 2 049,15 zł. Z tym, że średnia dla mężczyzn była na poziomie 2525,67 zł, a dla kobiet wynosiła 1722,09 zł.

Reklama

Mediana była jeszcze niższa. Połowa świadczeniobiorców (bez podziału na płeć) otrzymywała emeryturę w wysokości do 1834,40 zł. Wartość środkowa dla mężczyzn była na poziomie 2301,99 zł, co oznacza, że połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości nie większej od mediany. Połowa kobiet pobierała świadczenia emerytalne z ZUS na poziomie do 1590,68 zł brutto.

Emerytury w Polsce nie są wysokie, a w przeważającej większości - niskie. Zdaniem ekspertów, obniżenie wieku emerytalnego spowoduje, że w przyszłości może być jeszcze biedniej. W ich ocenie zmiana wieku emerytalnego najbardziej wpłynie na świadczenia kobiet, które już teraz nie mają lekko. Jednak jest też grupa emerytów, która ma świadczenia znacznie wyższe od przeciętnych. Chodzi o emerytury resortowe.

Najwyższe świadczenia mają emerytowani pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Wysokość przeciętnej emerytury w tym resorcie w 2016 r. wyniosła 3719,34 zł brutto i była wyższa od świadczeń wypłacanych w poprzednim roku o 1,3 proc. MSWiA wypłacało przeciętnie emeryturę w wysokości 3570,55 zł (wzrost o 1,5 proc.), natomiast MON 3431,76 zł (wzrost o 1,1 proc.).

O takich poziomach świadczeń emerytalno-rentowych przeciętni seniorzy korzystający z usług ZUS, nie mówiąc już o rolnikach z KRUS, mogą tylko pomarzyć. Przeciętne emerytury i renty brutto wypłacone przez ZUS i KRUS wynosiły odpowiednio: 2018,48 zł i 1182,83 zł.

>>> Czytaj też: Mężczyźni otrzymają o 70 proc. więcej niż kobiety. Oto portret "wcześniejszego emeryta"