KNF zalecił PKO BP dodatkowy wymóg kapitałowy wys. 0,66 pkt proc.Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych na poziomie 0,66 pkt proc., podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 0,83 pkt proc.

"KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,66 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (...) który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,50 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1 (...)" - czytamy w komunikacie.

Dotychczas bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,83 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,62 pkt proc.), podano także.

Łączny wskaźnik kapitałowy grupy PKO BP wyniósł 17,7% na koniec września br., zaś współczynnik Tier 1 sięgnął 16,8%. Dla banku było to odpowiednio 19,7% oraz 18,7%.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)