Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - IMC odnotowało 27,77 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 17,12 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem w okresie I-III kw. br. wyniósł 27,61 mln USD wobec 29,94 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 34,75 mln USD wobec 46,24 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 42,76 mln USD wobec 56,27 mln USD.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,54 mln USD w I-III kw. 2017 r. wobec 80,25 mln USD rok wcześniej.
Spółka podtrzymała też prognozy na cały 2017 r., zakładające przychody w wysokości 134 mln USD +/- 2 mln USD oraz zysk netto na poziomie 21 mln USD +/- 1 mln USD, podano także w raporcie.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
(ISBnews)