Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-20 6797,25 0,8% -1,8% 23,1% 25,6%
Miedź 3M USD/t 2017-11-20 6828,00 0,8% -1,8% 23,3% 25,9%
Ołów spot USD/t 2017-11-20 2452,25 1,2% -0,3% 22,6% 15,3%
Ołów 3M USD/t 2017-11-20 2460,00 1,2% -0,3% 22,0% 15,0%
Aluminium spot USD/t 2017-11-20 2068,75 -0,9% -2,6% 21,4% 21,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-20 2086,00 -0,9% -2,3% 23,2% 23,1%
Cyna spot USD/t 2017-11-20 19555,00 0,0% -0,5% -7,8% -4,2%
Cyna 3M USD/t 2017-11-20 19475,00 0,0% -0,5% -7,8% -3,6%
Nikiel spot USD/t 2017-11-20 11601,00 0,7% -0,6% 16,4% 7,4%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-20 11660,00 0,7% -0,6% 16,4% 7,5%
Cynk spot USD/t 2017-11-20 3196,00 -0,6% 1,4% 25,0% 26,7%
Cynk 3M USD/t 2017-11-20 3163,00 -0,5% 2,1% 22,8% 24,5%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-20 189,40 0,3% 6,5% -16,2% -38,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-20 83,60 2,0% -0,8% 19,0% 30,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-20 669,50 -0,6% 4,8% 8,0% 28,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-20 623,50 -0,7% 5,1% 8,6% 31,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-20 589,00 -1,1% 3,9% 12,2% 30,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-20 548,00 -1,0% 7,8% 11,7% 32,4%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-20 342,25 -0,2% 6,8% 8,2% 36,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-20 343,50 -0,4% 8,7% 11,5% 43,6%

(PAP Biznes)