Zysk netto LPP wyniósł 85,12 mln zł w III kw. 2017 r. wobec straty rok temuWarszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - LPP odnotowało 85,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 103,09 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 812,77 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 488,4 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2017 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 825 mln zł, zaś w placówkach Cropp w wysokości 302 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w III kwartale w sklepach House wyniosła 205 mln zł, w sklepach Mohito 200 mln zł, zaś w salonach Sinsay 165 mln zł. Największe nominalne wzrosty sprzedaży w III kwartale 2017 wygenerowała marka Reserved i Cropp, zaś najszybciej rosnącą marką w portfolio było Sinsay" - czytamy w raporcie.

Na koniec III kw. 2017 roku GK LPP SA dysponowała 1 683 sklepami w 20 krajach o łącznej powierzchni 939,9 tys. m2. W III kwartale 2017 roku największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do trzeciego kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Reserved (39,6 tys.m2), natomiast największą dynamikę wzrostu osiągnęła marka Sinsay – 16,7% r/r, podano także.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) były dodatnie w każdym miesiącu trzeciego kwartału, a w całym trzecim kwartale 2017 roku wzrosły o 15,2%. Wszystkie marki pokazały dodatnie LFL w trzecim kwartale, a najwyższe dynamiki LFL miała marka Reserved. LFL w trzecim kwartale były dodatnie we wszystkich krajach (najwyższe na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie i w Czechach).

W III kwartale dzięki sprzedaży internetowej spółka uzyskała ok. 74,8 mln zł przychodów, co stanowiło 4,1% sprzedaży GK oraz 5,4% sprzedaży w kraju. Około 72% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju.

W trzecim kwartale 2017 roku średniomiesięczna sprzedaż detaliczna GK na m2 była wyższa o około 16,6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 roku, czytamy też w raporcie.

Wydatki inwestycyjne (CAPEX) w III kwartale 2017 roku wyniosły 120,3 mln zł o 93,7% więcej w stosunku do III kwartału roku poprzedniego ze względu na otwarcia salonów w prestiżowych lokalizacjach (w szczególności Londyn) oraz płatności za salony zmodernizowane i otwarte w drugim kwartale 2017 roku.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 141,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 880,52 mln zł w porównaniu z 4 165,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 145,97 mln zł wobec 71,03 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)