Strata netto Torpolu to 2,06 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Torpol odnotował 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,99 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,72 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 160,88 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 13,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 381,64 mln zł w porównaniu z 497,1 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała też, że posiada w Polsce portfel zamówień o wartości ponad 3,36 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów na lata 2017-2020.

"Wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały są efektem nadal silnie odczuwanej luki inwestycyjnej na rynku kolejowym w 2016 roku w Polsce oraz w Norwegii. Liczymy jednak, że posiadany przez nas rekordowy portfel zamówień pozwoli nam uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki już w przyszłym roku. Obsługa tak dużego backlogu stawia przed nami sporo ryzyk i wyzwań logistycznych, kadrowych oraz zaopatrzeniowych, na które jesteśmy już przygotowani. Na podstawie zawartych kontraktów oczekujemy, że w przyszłym roku przychody ze sprzedaży wyraźnie przekroczą 1 mld zł, przy czym rentowność powinna utrzymać się na poziomie ok. 4-5%" - powiedział prezes TorpoluGrzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 4,87 mln zł wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)