"Przed nami wiele wyzwań. Kluczowym z nich jest doprowadzenie do uchwalenia przez Radę Ministrów ram finansowych oraz warunków realizacji zamierzeń dotyczących zarządzania infrastrukturą kolejową w perspektywie do roku 2023. Chodzi o tzw. program utrzymaniowy" - powiedział w czwartek Adamczyk.

Dodał, że program ten jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

"To jest przełomowy instrument, który umożliwia finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą wszystkich zarządców udostępniających przewoźnikom swoją infrastrukturę. Szacowany koszt tego projektu to ponad 27 mld zł.

Minister powiedział też, że w trakcie realizacji jest program inwestycji dworcowych o wartości ponad 1,4 mld zł, który obejmuje 189 dworców.

Program utrzymaniowy przewiduje między innymi podniesienie średniej prędkości handlowej z 30 do 45 km/h w ramach przewozów towarowych. Mają być też podwyższane parametry dotyczące nacisków na oś, czyli wytrzymałości linii dla przewozów towarowych.

Z ok. 27 tys. km torów będących w użytkowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych program mógłby dotyczyć ok. 18 tys. torów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein