WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,72 proc. do 2.497,15 pkt.

mWIG 40 zniżkował o 0,01 proc. do 4.826,62 pkt., sWIG 80 wzrósł o 0,18 proc. do 14.144,65 pkt., a WIG poszedł w górę o 0,50 proc. do 64.177,91 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 860 mln zł, z czego ok. 466 mln zł na spółkach z WIG 20. Liderem obrotów był CD Projekt (104 mln zł), którego kurs wzrósł o 2 proc.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł PKN Orlen (o 2,8 proc.), zaś spadkom przewodziła PGE (o 2,7 proc.).

W poniedziałek inwestorzy poznali ważne informacje dla sektora bankowego.

Z raportu Fitch wynika, że jakość portfela kredytowego polskich banków pozostanie stabilna, a agencja przewiduje przyspieszenia akcji kredytowej w Polsce w 2018 r. do 7-8 proc.

Artur Szeski, starszy dyrektor w Fitch Polska, ocenił w rozmowie z PAP Biznes, że przedstawienie przez KNF na początku 2018 r. wytycznych, którymi nadzór będzie się kierować przy kształtowaniu polityki dywidendowej w kolejnych okresach powinno ograniczyć niepewność i ułatwić bankom planowanie kapitału.

WIG-Banki wzrósł o 0,9 proc.

Kolejne decyzje dotyczące buforów podała KNF.

Komisja podwyższyła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych BOŚ Banku do 0,92 pkt. proc. z 0,74 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego. Kurs BOŚ spadł o 1,3 proc.

ING Bank Śląski poinformował, że KNF chce utrzymać bankowi bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 0,50 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Kurs BOŚ spadł o 1,3 proc., a ING zniżkował o 2 proc.

Na szerokim rynku o 1,3 proc. spadł Kernel. Spółka miała 22,8 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale roku obrotowego 2017/2018 wobec 64,1 mln USD zysku rok wcześniej. Kernel liczy na wypracowanie w roku obrotowym 2017/2018 między 210 a 250 mln USD zysku EBITDA.

Polimex-Mostostal poszedł w dół o 2,2 proc. Spółka oczekuje dobrego czwartego kwartału i podtrzymuje, że podwoi wynik EBITDA z pierwszego półrocza na koniec 2017 roku - poinformował PAP Biznes prezes Antoni Józwowicz.

Kurs Action wzrósł o 10,9 proc. W piątek wieczorem spółka podała, że na 14 listopada miała 46,3 mln zł w środkach pieniężnych, a zobowiązania z tytułu kredytów sięgają 21,9 mln zł.

Przy relatywnie wysokich obrotach mocno zwyżkował Gino Rossi (o 12,2 proc.) i Rainbow Tours (o 6,4 proc.). Silne spadki zanotował Bumech (o 9,8 proc.) i PBG (o 4,8 proc.).

>>> Czytaj również: Morgan Stanley podnosi prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 do 4,4 proc.