Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Tower Investments

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Tower Investments, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C, podała KNF. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ. Prospekt Tower Investments w związku z przejściem na GPW z NewConnect z emisją akcji trafił do KNF w czerwcu br. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną do 500 000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, podano wówczas.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso (KI), które zdecydowało dziś o emisji obligacji na kwotę do 30 mln zł w ramach programu o wartości 300 mln zł, chce przeznaczyć środki na zakup portfeli wierzytelności, ale nie wyklucza sfinansowania nimi akwizycji - w grę wchodzi także przejęcie podmiotu za granicą, poinformował ISBnews p.o. prezesa Kredyt Inkaso Jarosław Orlikowski.

Projprzem

Projprzem w celach strategii do 2022 r. zakłada reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych (do 2018 r.), ekspansję geograficzną i rozwój sieci serwisowo-montażowej (do 2020 r.) oraz akwizycje nowych podmiotów (do 2022 r.), poinformowała spółka. Celem strategicznym ma być maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, dodano.

Alior Bank

- Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych, ma bowiem już zaspokojone potrzeby w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących Tier2, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca. "Dzięki przeprowadzonym emisjom, Alior Bank zaspokoił już swoje potrzeby w zakresie kapitału Tier 2 w horyzoncie strategii i nie przewiduje dalszych emisji obligacji podporządkowanych w najbliższym czasie" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za pion finansów Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.

mBank

mBank zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii. Warunkową umowę podpisały również mFinanse, spółka zależna mBanku, która zobowiązała się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Latona. Przewidywana maksymalna łączna wartość wynagrodzenia to ok. 520 mln zł, z czego ok. 465 mln zł będzie rozpoznana przez okres 15 lat, podano także. "Zarząd mBanku oraz spółka zależna – mFinanse S.A., zawarły warunkową umowę, na podstawie której: bank zobowiązany jest do sprzedaży 100% tj. 100 000 akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii, a następnie mFinanse zobowiązana jest do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz spółki Latona S.A. (w chwili sprzedaży Latona S.A. należeć będzie do Phoebe IVS" - czytamy w komunikacie.

Action

- Action odnotował 5,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Action w restrukturyzacji prognozuje 436,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r. poinformowała spółka. W całym 2018 r. przychody mają wzrosnąć do 1 507 mln zł, a EBITDA do 11,8 mln zł. >>>>

Benefit Systems

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez Benefit Systems kontroli nad Calypso Fitness, podał Urząd. UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję na rynkach pakietów usług sportowo–rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz świadczenia dostępu do usług sportowo–rekreacyjnych w klubach fitness. Urząd podkreślił jednocześnie, że zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Victoria Dom

Victoria Dom rusza z pierwszym projektem na terenie warszawskiej gminy Ursus przy ulicy Traktorzystów, poinformowała spółka. Oddanie budynków do użytku pierwszego etapu inwestycji planowane jest na I kwartał 2019 r. "Systematycznie poszerzamy naszą ofertę mieszkaniową na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Za każdym razem szczególne znaczenie przywiązujemy jednak do bardzo dobrej lokalizacji inwestycji, świetnie skomunikowanej z innymi częściami miasta. Bliska odległość do stacji kolejki miejskiej oraz rozbudowana infrastruktura drogowa zapewnia mieszkańcom szybki dojazd do centrum Warszawy. Położenie inwestycji gwarantuje z kolei większą przestrzeń, dostęp do terenów zielonych, a w szczególności to, co szczególnie ważne - konkurencyjną cenę mieszkań" - podkreśliła dyrektor marketingu Victoria Dom Monika Śliwa, cytowana w komunikacie.

PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 32,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 50,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Newag

Newag odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Uniwheels

Uniwheels odnotował 11,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 14,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Uniwheels podtrzymał oczekiwanie, że osiągnie 10-15% wzrostu wolumenu sprzedaży felg, 14-19% wzrostu przychodów i 15-20% wzrostu EBITDA w 2017 r., podała spółka. >>>>

Unibep

Unibep na mocy wyroku wydanego przez norweski sąd II instancji został zobowiązany do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty w wysokości ok. 14,2 mln zł, poinformowała spółka. Zgodnie z wyrokiem sąd uznał, że Unibep dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig. Unibep uważa orzeczenie za niezasadne. >>>>

Biomedu-Lublin

Do Biomedu-Lublin wpłynęła złożona przez inwestora oferta objęcia nowych akcji spółki w liczbie 4 104 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za cenę emisyjną nie większą niż 1,12 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Zarząd przyjął ofertę i wyraził zgodę na objęcie akcji we wskazanej ilości. W związku z tym zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki >>>>

Mirbud

Mirbud podjął uchwałę o utworzeniu spółki M z siedzibą w Kijowie na Ukrainie, poinformowała spółka. Mirbud nie wyklucza również rozwoju działalności na pozostałych wschodnich rynkach. >>>>

Famur

Famur pracuje nad połączeniem z częścią maszynową Kopeksu zgodnie z zakładanym harmonogramem i podtrzymuje, że w I połowie 2018 r. planuje fuzję formalno-prawną, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. >>>>

Famur nadal rozważa dla Kopex - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zarówno dezinwestycję, jak i dalszy rozwój w ramach grupy, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. "Cały czas rozważamy dwa scenariusze dla PBSz. Pierwszy z nich zakłada pozyskanie inwestora dla tej spółki. W drugim bierzemy pod uwagę, że PBSz zostanie w strukturze Kopeksu" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews. Wyjaśnił, że silną motywacją dla realizacji drugiego ze scenariuszy jest poprawa koniunktury na rynku.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Essar Steel, jedna z wiodących firm indyjskiego przemysłu stalowego, podpisały porozumienie dotyczące zacieśnienia długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu produkowanego przez JSW, a wykorzystywanego w hutach Essar Steel w Indiach, podała JSW. Podpisane porozumienie potwierdza ciągłość współpracy w zakresie sprzedaży koksu produkowanego w grupie JSW do Grupy Essar nawet do roku 2030. >>>>

Vivid Games

Vivid Games zawarł umowę z 2tainment GmbH (kontrahent) dotyczącą rozwoju gry mobilnej "Ski Jumping Pro", podała spółka. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska podpisał nową umowę centralną z Frito Lay na dostawy napojów bezalkoholowych. Wartość umowy oszacowano na 21,3 mln zł. "Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Frito Lay. Jednocześnie najnowsza oferta złożona przez tę firmę okazała się atrakcyjna. Bardzo cenimy sobie jakość i stabilność współpracy, dlatego zważywszy wszystkie te argumenty, zdecydowaliśmy o zawarciu umowy i kontynuacji naszego partnerstwa przez kolejnych pięć lat" - powiedział wiceprezes Bogdan Bruczko, cytowany w komunikacie. Na podstawie umowy Frito Lay będzie dostarczał napoje, soki i inne produkty do obecnych i przyszłych restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i Wook przez najbliższych pięć lat. W menu lokali operatora pozostaną więc takie marki, jak Pepsi, Mirinda czy 7 UP. Poprzednia umowa centralna z tym dostawcą obowiązywała od 2013 r., podano również

Echo Investment

Echo Investment ocenia, że osiągnie w tym roku zakładane cele ok. 1 300 sprzedanych i 925 przekazanych mieszkań, poinformował wiceprezes Waldemar Olbryk. Natomiast w przyszłym roku spółka chce sprzedać ok. 1 500 lokali, a przekazać ok. 1 000. "To cel, który już widzimy na dziś, że jest osiągalny, choć może będzie nieco więcej. Dosyć optymistycznie patrzymy na końcówkę roku i wydaje się, że te 925 jest absolutnie możliwe" - powiedział Olbryk dziennikarzom. Przedstawiciele zarządu podtrzymali też, że cel 1 300 sprzedanych lokali jest realny.

Echo Investment zamierza przeprowadzić kolejną publiczną ofertę obligacji i ocenia, że może być do niej gotowe w I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes i CFO Maciej Drozd. >>>>

Elektrotim

Elektrotim spodziewa się dobrych wyników IV kw. i dodatniego wyniku na wszystkich poziomach w całym 2017 r., poinformował prezes Andrzej Diakun. >>>>

Elektrotim chce zwiększyć poziom inwestycji w rozwój, poinformował prezes Andrzej Diakun. >>>>

Pfleiderer Group

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakończył postępowanie dowodowe w postępowaniu antymonopolowym w sprawie zawarcia przez Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, podał Pfleiderer Group. Urząd może zawiadomić w sprawie Komisję Europejską i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group oraz Pfleiderer Wieruszów. >>>>

GK Immobile

GK Immobile planuje wprowadzenie spółki Focus Hotels na GPW w przyszłym roku, choć nie wyklucza przesunięcia debiutu ze względu na otoczenie rynkowe, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego dla ISBnews. >>>>

GK Immobile planuje wprowadzenie spółki CDI Konsultanci Budowlani na GPW do 2020 r., choć nie wyklucza przyspieszenia debiutu, jeżeli spółka pozyska projekty deweloperskie w dużych miastach, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego dla ISBnews. >>>>

Projprzem

Projprzem zakłada, że przeniesienie zakładu Makrum z Bydgoszczy do zakładu w Koronowie potrwa do 2019 r., poinformował prezes Piotr Szczeblewski. Firma liczy na oszczędności z tego tytułu na poziomie 2 mln zł rocznie. >>>>

Govena Lighting

Govena Lighting zadebiutuje na rynku NewConnect 6 grudnia br., podał INC, wprowadzający spółkę na rynek jako autoryzowany doradca. >>>>

Idea Bank

Idea Bank uchwalił piąty program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 200 mln zł, poinformował bank. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności banku oraz stworzenie możliwości zaoferowania obecnym i potencjalnym klientom banku produktów banku. Niezależnie od celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o obligacjach, obligacje zostaną zakwalifikowane, po uzyskaniu zgody KNF zgodnie z art. 127 ust. 1 Prawa Bankowego, jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki z emisji będą wliczane przez bank do kapitału Tier II banku" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie nie krótszym niż 5,5 roku i nie dłuższym niż 8 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu, podano także.