"To będzie montaż finansowy. Wśród źródeł nasze finansowanie i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko" - powiedział Kościelniak dziennikarzom. Energa będzie realizować jedynie część energetyczną projektu, który uwzględnia także użeglownienie rzeki. "W strategii mamy zapisany koszt ok. 900 mln zł i tego się trzymamy" - wskazał wiceprezes.

1 grudnia br. ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii podpisali porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo. Całkowity koszt projektu to 2,2 mld zł.

Energa podkreśla jednak, że według stanu na chwilę obecną mówić można jedynie o szacunkowych kosztach tego przedsięwzięcia lub jego poszczególnych części. "Budowa stopnia wodnego w Siarzewie jest inwestycją strategiczną dla Polski. Dlatego też Grupa Energa wyraziła gotowość zapewnienia eksperckiego wsparcia dla tego przedsięwzięcia. Jako operator stopnia wodnego we Włocławku, Energa posiada w tym zakresie unikalną wiedzę i doświadczenie. Misją Energi jest działanie w zgodzie z interesem publicznym” - poinformował rzecznik prasowy Energi.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje obiekty związane z budową stopnia wodnego, m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownię wodną o mocy ok. 80 MW, śluzę żeglowną z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki).

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez resort środowiska, w latach 2017-2019 planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 roku rozpoczęcie prac budowlanych. Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2025 roku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.