Pralka tylko w łazience i jeden pokój o minimalnej wielkości 16 m kw.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych narzuca wiele ograniczeń – m.in. minimalną powierzchnię użytkową mieszkania. Dokument określa przy tym najmniejszą możliwą wielkość dla konkretnych pomieszczeń, podając dopuszczalną szerokość ich ścian.  Ponadto wprowadza przepis mówiący, że przynajmniej jeden pokój musi mieć powierzchnię równą 16 metrów kwadratowych lub przekraczającą ten metraż.

Dokładnie wyznaczona została także akceptowana kubatura łazienki z wentylacją grawitacyjną. Różni się ona w zależności od zainstalowanych w pomieszczeniu urządzeń grzewczych. Jeśli chodzi o łazienkę, zaznacza się dodatkowo, iż ma być ona miejscem dla pralki oraz kosza na bieliznę.

Rozporządzenie  porusza także kwestię wnęki kuchennej (aneksu), która może być łączona wyłącznie z przedpokojem. Warto zaznaczyć, iż połączenie takie wymaga zainstalowania odpowiedniej wentylacji: grawitacyjnej w przypadku kuchenki elektrycznej oraz mechanicznej wywiewnej-w przypadku gazowej.

W akcie zawarto również regulacje dotyczące stanowisk postojowych w garażach - w świetle obecnego prawa, powinny mieć one szerokość co najmniej 2,3 metra.

Większa swoboda w aranżacji mieszkania

Projekt nowelizacji ustawy ma na celu, przede wszystkim, zwiększenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań. Po zmianie mają one mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych. Jednocześnie zniesiony zostanie przepis, który szczegółowo określał wielkość danych pomieszczeń - teraz łazienka wcale nie musi być mniejsza od sypialni, a pralka może legalnie stać w kuchni. Co więcej, wnęka kuchenna może zostać połączona np. z pokojem, a nie wyłącznie z przedpokojem jak było dotychczas.

Unieważnione zostaną również zapisy mówiące o tym, iż przynajmniej jeden pokój musi mieć powierzchnię minimalnie 16 metrów kwadratowych, a także te określające szerokość ścian w sypialni czy kubaturę łazienki. Daje to możliwość zagospodarowania mieszkania zgodnie z osobistymi preferencjami właściciela i ułatwia pracę architektom wnętrz.

Zmiany nie tylko wewnątrz mieszkania

Nowelizacja dotyka też spraw niedotyczących urządzenia mieszkania, czyli wielkości miejsc postojowych oraz dozwolonej odległości powstających budynków od lasu. W przypadku pierwszych, planowana jest zmiana z 2,3 do 2,5 metra szerokości - zarówno w odniesieniu do miejsc garażowych, jak i tych na parkingach przed marketami.

W świetle obowiązującego prawa, nowe budynki mogą powstawać w odległości 12 metrów od lasu. Wiceminister Żuchowski poinformował jednak, iż konsultacje z Lasami Państwowymi umożliwiły zredukowanie tego dystansu do 8 metrów.

>>> Czytaj też: KE: Uważnie obserwujemy sytuację mediów w Polsce, wiemy o karze dla TVN