Wprowadzane unijne regulacje MiFID II nałożą na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej oraz ładu korporacyjnego, wymusi zmiany w infrastrukturze rynkowej.

"Obecnie projekt ustawy jest przedmiotem prac komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji. Spodziewamy się, że zostanie on skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w drugiej połowie grudnia br., i że w lutym 2018 r. zostanie przyjęty przez Parlament" - podał resort finansów.

"W związku z tym można oczekiwać, że wejście w życie ustawy nastąpi pod koniec marca lub na początku kwietnia przyszłego roku" - dodano.

2 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się najnowszy „projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw”, której celem jest implementacja unijnej dyrektywy MiFID II do polskiego porządku prawnego.

Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się w marcu 2017 roku.

Rząd pierwotnie zakładał, że ustawa wejdzie w życie na początku stycznia. (PAP Biznes)