Oferta ZUE warta 330,1 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą przez PKP PLKWarszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty to 330,1 mln zł, podano także.

"Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 330,1 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 406 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 42 miesiące" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto - waga: 60%, doświadczenie personelu wykonawcy - waga: 20%, termin realizacji - waga: 20%, podano także.

W październiku br. PKP PLK unieważniło przetarg na te zadania, uzasadniając to swoją omyłką rachunkową w ocenie złożonych ofert w jednym z kryteriów oceny ofert, tj. kryterium ceny. Wówczas oferta ZUE także została uznana za najkorzystniejszą.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)