Najwięcej z budżetu domowego na wyposażenie, sprzęt i rutynowe utrzymanie domów wydają mieszkańcy na Malcie i w Niemczech. W 2016 r. Gospodarstwa domowe na Malcie przeznaczały na ten cel 7,0 proc. wszystkich wydatków na konsumpcje. W Niemczech było to 6,8 proc. Kolejne to Austria z wydatkami na poziomie 6,6 proc. i Litwa (6,5 proc.)

Najmniejszą część swoich całkowitych wydatków na "wyposażenie, sprzęt domowy i bieżące utrzymanie domu" odnotowano w Grecji (2,8 proc. domowego budżetu), na Łotwie (4,0 proc.), w Hiszpanii (4,2 proc.), Irlandii i na Cyprze (po 4,3 proc.).

Polska w tym zestawieniu znajduje się po środku stawki. Wydatki związane z wyposażeniem i prowadzeniem domu polskich rodzin stanowiły w 2016 r. 5,3 proc. wszystkich wydatków na konsumpcję.

W ciągu ostatnich 10 lat udział wydatków domowych w polskich rodzinach zwiększył się o 1 pp z 4,3 proc. w 2006 r. Jednak kwoty przeznaczane na ten cel są znacznie większe. Łączne na dom w 2016 r. Polacy przeznaczyli 13,2 mld euro, czyli 3,1 proc. PKB Polski, to o 81,6 proc. więcej niż przez dekadą. W 2006 r. wydatki te zamknęły się kwotą 7,23 mld euro. To drugi największy wzrost nominalnych wydatków w UE. Większy skok zanotowały tylko gospodarstwa domowe na Słowacji (88,2 proc.). 

Wydatki na dom w UE w 2016 r.