CEZ Esco Poland złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad MetrologWarszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - CEZ Esco Poland złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Metrolog, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 11 grudnia, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez CEZ Esco Poland B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia bezpośredniej wyłącznej kontroli nad Metrolog sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie" - czytamy w komunikacie.

CEZ Esco Poland należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi ČEZ, a. s., której akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze oraz w Warszawie. Spółki należące do Grupy CEZ zajmują się głównie: wydobyciem i sprzedażą węgla, produkcją i dystrybucją elektryczności i ciepła, oraz sprzedażą elektryczności, gazu ziemnego, zarówno w Czechach, jak i w innych krajach, w tym w Polsce.

Głównym przedmiotem działalności Metrolog jest wykonanie, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych, realizacja inwestycji z zakresu wykonywania technologii uzdatniania wody, budowa i modernizacja instalacji do wytwarzania ciepła i ochrony środowiska; budownictwo kubaturowe oraz sprzedaż urządzeń HVAC.

(ISBnews)