Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK zapłaci za wydzieloną część Deutsche Bank Polska (DBPL) akcjami, ponieważ po przejęciu DDBL chce spełniać wymogi kapitałowe umożliwiające wypłatę dywidendy wysokości 50% zysku za 2018 r., poinformował członek zarządu BZ WBK Maciej Reluga.
"Bank zdecydował się zapłacić za część Deutsche Bank Polska akcjami, by móc spełnić wymogi kapitałowe do wypłaty 50% zysku za 2018 roku w formie dywidendy" - poinformował Reluga podczas spotkania z dziennikarzami.
BZ WBK podał dziś, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities.
BZ WBK nabędzie wydzieloną działalność DB Polska oraz DB Securities w zamian za 1 290 mln zł płatne w 80% akcjami i w 20% gotówką. Bank wyemituje 2,75 mln nowych akcji na rzecz DB AG, odpowiadające 2,7% udziałowi w BZ WBK.
"Transakcja ta wzmocni naszą działalność biznesową w Polsce. Nasza strategia wzrostu organicznego jest podtrzymana. To jest nasza główna strategia, ale jak wspominałem wcześniej w sytuacji kiedy pojawią okazję, to będziemy na nie reagować. Taką okazją była ta transakcja" - powiedział podczas spotkania prezes BZ WBK Michał Gajewski.
"Spodziewamy się stopy zwrotu (ROI) z tej transakcji na poziomie 15,5% w 2021 r." - dodał.
Prezes powiedział, że po otrzymaniu wszystkich zgód oraz osiągnięciu gotowości operacyjnej, transakcja zostanie zakończona w IV kw. 2018. Do tego czasu banki będą działały osobno.
W maju br. akcjonariusze BZ WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy wysokości 535,87 mln zł, tj. 5,4 zł na akcję z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2014 oraz 2015. Z zysku za 2016 r. bank nie wypłacił dywidendy.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)