Według jednego z jego autorów Leonida Lewina projekt ma charakter techniczny. "Uściśla on kwestie, które nie zostały uwzględnione w poprzednich poprawkach" - powiedział Lewin. Chodzi o wcześniej przyjęte zmiany w prawie, na mocy których media zagraniczne działające w Rosji mogą zostać uznane za "pełniące funkcje zagranicznego agenta".

Jak powiedział Lewin, deputowani proponują teraz, by media mające status "zagranicznego agenta" miały obowiązek utworzenia rosyjskiej osoby prawnej w ciągu miesiąca po nadaniu im tego statusu. "Również za agenta zagranicznego może zostać uznana osoba fizyczna" - dodał deputowany. Ocenił, że taka możliwość jest "odzwierciedleniem norm zapisanych w ustawodawstwie USA".

Ponadto projekt, wniesiony we wtorek do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, przewiduje, że materiały mediów - "zagranicznych agentów" nie będą mogły być rozpowszechniane w Rosji bez adnotacji, iż pochodzą od mediów o takim statusie. Również jeśli inne media będą przedrukowywać te materiały, to będą musiały zaznaczyć, że źródłem informacji są media - "zagraniczni agenci".

Deputowani proponują, by nieprzestrzeganie tych nakazów skutkowało ograniczeniem przez dostawców internetu dostępu do zasobów mediów - "zagranicznych agentów".

Parlament Rosji uchwalił w listopadzie przepisy, zgodnie z którymi media zagraniczne w tym kraju mogą być uznawane za "zagranicznych agentów". Nadanie im takiego statusu oznacza objęcie tych mediów takimi samymi restrykcyjnymi wymogami, jakie przyjęto w Rosji w 2012 roku wobec organizacji pozarządowych. Do tej pory nowe przepisy zastosowano wobec mediów amerykańskich - rozgłośni radiowych Głos Ameryki i Radio Swoboda oraz kilku związanych z nimi projektów medialnych.

Władze rosyjskie uzasadniają kroki wobec amerykańskich mediów działaniami podjętymi w USA wobec rosyjskiej państwowej telewizji RT. Stacja ta na żądanie władz amerykańskich musiała zarejestrować się w USA jako tzw. zagraniczny agent na mocy ustawy "O rejestracji przedstawicieli obcych rządów" (Foreign Agents Registration Act - FARA), dotyczącej głównie lobbystów.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)