Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat, według stanu na koniec października (w mln EUR):

2017 604
2018 4 849
2019 7 243
2020 6 986
2021 8 443

(PAP Biznes)