Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 4 lata według stanu na koniec października (w mln PLN):

2017 594
2018 82249
2019 88245
2020 70851

(PAP Biznes)