Konkurs z działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 był dedykowany miastom powiatowym regionu, a każdy z samorządów mógł zgłosić jeden wniosek o dofinansowanie.

Na konkurs wpłynęło 13 wniosków – każdy z potencjalnych wnioskodawców przygotował projekt. Projekty mogły być wykonane w partnerstwie, m.in. ze spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury czy też z przedsiębiorcami działającymi w miastach powiatowych.

Samorządy ubiegały się w sumie o ponad 220 mln złotych dofinansowania – to kwota prawie dwukrotnie większa, niż pierwotnie przeznaczone na konkurs 121 mln zł. „Wszystkie zgłoszone projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną, jak i merytoryczną oraz uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania. Mimo, iż zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu środków na konkurs do kwoty 130 mln zł pieniędzy wystarczyło jedynie na sfinansowania pierwszych siedmiu najwyżej ocenionych projektów” – podkreśliła w komunikacie Sinkiewicz-Potaczała.

Wsparcie otrzymają gminy: Kazimierza Wielka na projekt „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” (wartość całej inwestycji to 19 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 13,7 mln zł), Włoszczowa - na projekt „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji i przedsiębiorczości mieszkańców” (koszt całości – 22,6 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 15,2 mln zł), Sandomierz - na zadanie „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (39 mln zł z czego 23 mln zł to fundusze UE), Ostrowiec Świętokrzyski – na projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (wartość całości to 34,8 mln zł, środki UE – 23 mln zł)

Unijne dofinansowanie trafi też do gmin: Starachowice – na projekt „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (37,2 mln zł, w tym dotacja z RPO – 22,9 mln zł), Busko-Zdrój na realizację projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (33,3 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 19,8 mln zł) oraz Skarżysko-Kamienna na „Rewitalizację osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” (projekt o całkowitej wartości 14,8 mln zł, w tym dotacja z RPO – 10,1 mln zł).

Całkowita wartość przedsięwzięć to ponad 200 mln złotych.

Pozostałe wnioski zgłoszone do konkursu trafiły na listę rezerwową – będą mogły uzyskać unijne wsparcie, jeśli po przetargach pojawią się oszczędności.(PAP)

autor: Katarzyna Bańcer

edytor: Marek Michałowski