HANDEL HURTOWY

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w grudniu na poziomie plus 6,3 wobec plus 9,1 w listopadzie.

"Oceny sprzedaży są optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w ostatnich sześciu miesiącach; utrzymują się pozytywne diagnozy sytuacji finansowej. Przewidywania w tym zakresie są niekorzystne, po raz pierwszy od stycznia br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, w związku z tym planowany jest spadek zamówień towarów u dostawców" - napisano.

"Prognozowane jest zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do oczekiwanego w listopadzie. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć nieznacznie szybciej niż zapowiadano przed miesiącem" - dodano.

HANDEL DETALICZNY

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w grudniu na poziomie plus 9,4 wobec plus 11,2 w listopadzie.

"Utrzymują się korzystne diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są również pozytywne, choć ostrożniejsze od formułowanych w ostatnich czterech miesiącach. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny, w związku z tym możliwy jest wolniejszy wzrost zamówień towarów u dostawców" - napisano.

"Prognozowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, choć mniejsze od zapowiadanego w listopadzie. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen, zbliżony do planowanego przed miesiącem" - dodano.(PAP Biznes)