Obligacje serii B PKN Orlen zadebiutują na Catalyst w piątekWarszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć dzień 29 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii B spółki PKN Orlen, poinformowała spółka.

Do obrotu zostanie wprowadzonych 2 mln obligacji serii B.

Wcześniej w grudniu PKN Orlen informował, że PKN Orlen przydzielił 876 inwestorom obligacje detaliczne serii B o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł. W okresie subskrypcji 876 inwestorów złożyło zapisy na 3 184 407 sztuk obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 obligacji 876 inwestorom w dwóch etapach przydziału.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)